MŠ PASTELKA SE PŘEDSTAVUJE …

 

Kreslit, hrát si, malovat,
to má v Pastelce každý rád.
Modrá, bílá, červená,
už víme, co to znamená.

Vize MŠ

Naše Pastelka se stane místem, kde budou děti i rodiče spokojeni. Položíme základy celoživotnímu vzdělávání a podpoříme radost dítěte z učení. Naše nabídka vzdělávacích činností poskytne prostor pro dostatek pohybu, prožitek z učení a výtvarné vyjádření vztahu ke světu.

Budova mateřské školy je typizovanou dvoupatrovou stavbou pro předškolní vzdělávání. Nachází se v blízkosti panelákového sídliště. Vybudování osobního výtahu do obou pater a nájezdové rampy u hlavního vchodu činí školu přístupnou i tělesně handicapovaným osobám.

DSC08454

 

DSC08456

Název školy Pastelka vystihuje jeden z hlavních záměrů školy – podporovat a rozvíjet výtvarné dovednosti dětí a jejich estetické cítění. Tak jako každá pastelka má svojí barvu i svět, který nás obklopuje vnímáme ve všech barevnostech.

Škola má tři věkově smíšené třídy a jednu třídu předškoláků. Třídy jsou naplněné do počtu 22 dětí. Tato situace dává pedagogům možnost kvalitnímu způsobu vzdělávací práce, zohledňuje práci s menší skupinou dětí a poskytuje dostatek příležitostí k sociálním kontaktům. Třídy mají své názvy: Sluníčka, Berušky, Motýlci a Květinky.

DSC01904

 

DSC01903

Naším záměrem je, aby se dítě setkávalo s malbou, kresbou a jinými výtvarnými technikami, materiály a pomůckami, které nabízejí možnost sebevyjádření jinou formou než slovní.

V blízkosti mateřské školy jsou dvě základní školy, kam většina našich předškoláků odchází do 1. třídy. S oběma školami je navázána aktivní spolupráce. Děti se navzájem navštěvují a paní učitelky mají možnost konzultovat své metodické postupy a formy vzdělávací práce. Splňujeme tím náš záměr podporovat a rozvíjet u dětí potřebné funkční gramotnosti, sociální dovednosti a návyky.

Budovu školy obklopuje ze všech stran zahrada. Je prostorná a uspořádaná tak, aby umožňovala dětem maximální pohybové vyžití po celý rok. Je vybavená pevně zabudovanými průlezkami, hracími prvky, dětskými stolky a lavičkami. Poskytuje prostor pro míčové a kolektivní hry i zákoutí pro individuální nebo skupinovou hru. Stala se také prostorem pro společná setkávání s rodiči nebo prvňáčky ze dvou spolupracujících základních škol.

DSC01407

DSC01894

Další možností, kterou nám lokalita umožňuje je blízkost přírody a s ní možnosti pozorování, výletů, pěších vycházek s rodiči. Tím nám dává příležitost podporovat enviromentální vzdělávání. Díky dobré dopravní obslužnosti a ne příliš velké vzdálenosti od centra města patří do našich vzdělávacích cílů i poznávání historie města, jeho významných míst, důležitých budov a tradičních slavností.