O provozu mateřské školy

Zákonný zástupce je povinen se seznámit s dokumenty školy : ŠVP PV, Školním řádem, Směrnicemi o stravování a úplatě za předškolní vzdělávání, Provozním řádem , Provozním řádem školní kuchyně, Provozním řádem zahrady.

Naše mat. škola umožňuje adaptační postup – rodiče mohou v počátcích docházky pobývat nezbytně nutnou dobu s dětmi ve třídě tak, aby měly možnost si postupně zvykat na nové prostředí. Vždy je potřeba předem se domluvit s třídní učitelkou.

Nájezdová rampa u hlavního vchodu je určena pro vstup tělesně postižených osob.

Vjezd kočárků do budovy je z důvodů hygienických, bezpečnostních a technických zakázán. Vstupní hala slouží jako úniková cesta při nebezpečí požáru aj., nesmí být ničím zatarasena ani blokována.

Zahrada je uzavřená , celý pozemek je oplocený. Vstupní brána a branka jsou během pobytu dětí na zahradě uzamčené – zabezpečení  proti  útěku dětí. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku, mají přehled o hrajících dětech na celé venkovní ploše a  podle toho organizují činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům dětí.

Po převzetí dítěte od učitelky nesou zák. zástupci nebo pověřené osoby odpovědnost za bezpečnost dítěte v areálu mateřské školy. Zařízení zahrady slouží výhradně potřebám dětem mateřské školy v doprovodu pedagogů a v čase tomu určeném – viz organizace denních činností. Pobyt dětí s rodiči na herních prvcích není žádoucí !

Co děti do mateřské školy potřebují
  • Podepsané nebo označené osobní věci tak, aby si je dítě poznalo
  • Pohodlné domácí oblečení (triko, tepláky, pohodlné kalhoty, legíny, sukně apod.)
  • Na přezutí – bačkorky nebo obuv za patu
  • Denně čisté papírové kapesníky (možno nechat ve třídě)
  • Porcelánový hrnek na čaj (pro pitný režim po celý den)
  • Oblečení na zahradu , náhradní oblečení (spodní prádlo, punčošky, ponožky atd.) si děti  ukládají do šatních skříněk
  • Pyžama na odpolední odpočinek, mohou mít vlastní plyšovou hračku  (případně  dětský časopis, knihu)
  • Děti do MŠ nepotřebují : žvýkačky, sladkosti v kapsách, vlastní hračky, šperky, drobné hračky, které se dají rozložit, vlastní pití v pet lahvích aj.