Organizace scházení a rozcházení dětí

 1. Třída SLUNÍČKA
 • 6,00 – 16,00 jsou ve své třídě
 1. Třída BERUŠKY
 • 6,00 – 6,30 se schází ve třídě Sluníček
 • 6,30 – 15,30 jsou ve své třídě
 • 15,30 -16,00 se rozchází ze třídy Sluníček
 1. Třída MOTÝLCI
 • 6,00 – 6,30 se schází ve třídě Květinek
 • 6,30 – 15,00 jsou ve své třídě
 • 15,00 – 16,00 se rozchází ze třídy Sluníček
 1. Třída KVĚTINKY
 • 6,00 – 15,30 jsou ve své třídě
 • 15,30 – 16,00 se rozchází ze třídy Sluníček

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ JE DO 8,00 HODIN

Ranní a odpolední scházení a rozcházení dětí se řídí provozem a organizačními podmínkami mateřské školy vždy pro daný školní rok. Veškeré potřebné informace jsou v Provozním řádu školy.

Označení třídy, kde se dítě v době scházení a rozcházení nachází je vždy umístěné u zvonků elektrického vrátníku (vchodové dveře).

Děti, které neobědvají, si rodiče vyzvednou v 11.30 – 11.45 hod.

Po obědě mohou děti odcházet ve 12.15 – 12.30 hod.

Odpoledne děti odchází od 14.15 hod.

Vzhledem k vytváření správných stravovacích návyků, jsou rodiče povinni dané časy respektovat a dodržovat.

Neodhlášený oběd si rodiče mohou vyzvednout ve školní kuchyni

v čase 10,45 – 11,15 hod, vždy pouze první den nepřítomnosti dítěte.

Telefon do ŠJ : 567 213 556 – vedoucí ŠJ p. Lenka Heřmánková