Organizace denních činností

  

Časový rozvrh denních činností

 Příchod dětí je důležitý do 8,00 hodin ráno – pro nerušené dodržování rozvrhu dne

  • Spontánní aktivity

6.00 – 8.00               příchod dětí, hry dle vlastního výběru, spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, příprava předškoláků na školu, preventivní logopedické činnosti, spontánní pohybové aktivity

  • Organizované činnosti, pohybové aktivity

8.00 – 9.30               zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, hudbou, psychomotorické hry, pohybové chvilky, individuální práce, vzdělávací činnosti, pohybové hry – aktuální zařazení situačních her v souladu s ostatními činnostmi tak, aby byla respektována potřeba pohybu. Tvůrčí a vzdělávací činnosti vychází z nabídky třídních programů tvořených dle integrovaných bloků ŠVP PV.                                                                 

  • Pobyt venku

9.30 – 11.30            využíváme především zahradu, /v letních měsících pobyt také odpoledne v časovém rozsahu 1 – 1,5 hod./, vycházky do okolí MŠ

  • Stravování

8.00 – 8.45               preferujeme postupnou dopolední svačinu – děti si volí čas jídla, obsluhují se samy /pod dohledem pedagoga/, berou si porci podle chuti, uklízejí si nádobí

11.45 – 12.30          oběd – děti si určují množství jídla, uklízí si nádobí, učí se stolovat, 12,15 – 12,30 si rodiče vyzvednou děti, které odchází po obědě

  • Odpolední odpočinek

12.30 – 14.00          vychází z individuálních potřeb dětí,( děti, které nespí se mohou věnovat klidným činnostem na lehátku nebo mohou vstát a věnovat se nabízeným činnostem ve třídě – prohlížení časopisů, kreslení, výukovým programům na PC, přípravě na školu apod.). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku . Předškoláci mají od II. pololetí zkrácenou dobu odpočinku.

  • Odpolední svačina

14.00 – 14.15            po odpolední svačině se děti rozchází od 14,15 hodin

14.15 – 16,00    odpolední vzdělávací činnosti a volné hry do rozchodu dětí