Plán prevence rizikových jevů a rizikového chování

Plán prevence rizikového chování zahrnuje:

 • Šikanu
 • Návykové látky
 • Nebezpečí úrazu

Formy práce s dětmi:

 • Využití jakéhokoliv pohádkového příběhu a situací, které nabízí
 • Práce s didaktickým materiálem k tématu
 • Besedy v Centru prevence Vrakbar
 • Práce s problémovou situací /improvizovaná námětová hra na něco a na někoho v dané situaci/
 • Hry bez vítězů a poražených, kontaktní a pohybové hry
 • Hry sociální
 • Diskuse s dětmi o ubližování nechtěném (omluvitelném) a záměrném nejen dětem a zvířatům, ale např. i přírodě
 • Možnost zapojení do spolupráce s Policií /preventivní projekty/

Výsledná očekávání:

 • Když něco nezvládnu, požádám o pomoc
 • Na základě zprostředkovaných dětských zkušeností můžeme reflektovat – jak se zachovat, když někdo cizí zazvoní za dveřmi, když jim někdo cizí něco nabízí, když někdo cizí zastaví autem a chce ukázat cestu apod.
 • Umím se starat o přírodu, les, zvířata
 • Posilování sebevědomí, společné sdílení činnosti, základy kooperace
 • Důvěra k policistům, učitelkám a blízkým dospělým lidem – dítě je schopné požádat o pomoc, svěřit se

Informovanost rodičů:

 • Seznámení s plánem prevence
 • Povědomí o nabídce činností z oblasti prevence rizik chování
 • Fotodokumentace preventivních aktivit

Systém řešení rizikového chování:

 • Sdělení podezření
 • Řešení na úrovni třídy /rodič – učitelka – vedoucí učitelka/
 • Řešení na úrovni školy /rodič – vedoucí učitelka – ředitelka/
 • Zvolení vhodného způsobu nápravy
 • Kontrola účinnosti zvoleného způsobu nápravy