Projekt dobrý začátek

            Hlavním záměrem projektu je rozvoj sociálně emočních dovedností u dětí předškolního věku. Různé aktivity mohou být nápomocny při zvládání náročného adaptačního období v MŠ, při seznamování dětí s novým prostředím i novými lidmi, navazování nových přátelství. Projekt umožní pracovat s pochvalou a povzbuzením jako prostředkem žádoucího chování, tak, aby děti co nejsrozumitelněji pochopily, za co jsou chváleny.

            Děti se v průběhu roku seznámí s různými emocemi, naučí se je rozpoznávat, chápat a vyjadřovat. Pokud se naučí vnímat samy sebe, svoje prožívání a emoce, naučí se lépe vnímat také své okolí – zejména vrstevníky. Díky zvoleným aktivitám by se děti měly naučit zvládat náročné situace v kolektivu – tedy řešit konflikty a jiné problémy, které se mohou ve školním kolektivu objevit. Naučí se komunikovat, vycházet s ostatními a naučí se věnovat druhým pozornost a naslouchat jim.

Budou si vytvářet pravidla společného soužití a přispívat tak k bezpečnému klima celé třídy. Pomocí nabízených aktivit se děti naučí sebehodnocení a ocenění snahy druhého.

Projekt poskytne prostor pro prevenci rizikového chování dětí v takto nízkém věku – rozvoj zdravé osobnosti dítěte, zdravý životní styl (pohyb versus počítač).

            Modelové situace budou navozovány a řešeny pomocí řady pomůcek: obrázků, sehrávání rolí pomocí loutek „mapeťáků“, pohybových her, společenských her, prosociálních a psychomotorických her, pohádek a příběhů, rituálů. 

            Očekáváme, že se děti naučí empatickému chování, vzájemné pomoci, být jeden druhému oporou a uvědomit si svoji hodnotu a jedinečnost. Pomůžeme rozvíjet v dětech sebeúctu, podpoříme aktivní přístup k učení a posílíme interakci mezi dítětem a dospělým.