Hry a nápady pro děti – duben

Hry s prsty

Hrajeme na píšťalku“ – pohyby prstů

Mlýnek“ – kroužení ruky v zápěstí – jedné, druhé, oběma najednou

Ruka – dlaň“ – obě ruce na podložce, otáčí se nejprve obě najednou – hřbet ruky

dlaň, potom střídavě – jedna ruka hřbetem na podložce, druhá dlaní – střídáme

v rytmu nějaké říkanky: Jedna, dvě, Honza jde, nese pytel mouky, máma se raduje, že bude péct vdolky.

Cvičení mluvidel

Koník“ – přitiskneme jazyk na patro, „mlaskneme“ – „podkovičky“ (děti mohou

zvuky dělat v rytmu písničky Já mám koně)

Frkání – rozkmitání rtů při výdechu

Ptáček má zobáček – špulením ze rtů vytvořit „zobáček“ – pohyby rty – ptáček

otvírá zobáček 

Za plotem – zoubky jsou „plot“ – ukázat všechny zuby, sevřené u sebe (snažit se

srovnat obě zubní řady na sebe, některé děti mají horní řadu přes a není vidět spodní

řada, pozor nepřesunovat přitom bradu dopředu) – jazyk „ťuká za plotem“, syčíme

(had), bzučíme (moucha) – jazyk je „za plotem“

Dechová cvičení:

Plynulý nádech nosem, výdech s prodloužením, s fonací – „vláček ššššš – vláček se

přibližuje – lehké, slabé nasazení, postupné zesilování, a opět postupné zeslabování

bzučíme zzzz“ – chycená moucha – přerušovaný výdech – když zavřeme dlaně,

přestaneme, nenadechujeme se znova, zadržíme dech, při otevření dlaní znovu bzučíme.

Při nádechu vždy hlídat nádech nosem!

Cvrček, had, moucha“:

jak dělají: cvrček ccc – C, had sss – S, moucha zzz – Z

říkáme různá slova, děti rozlišují, ve kterém slově je cvrček (c), ve kterém had (s), a ve

kterém moucha (z), i ve kterých slovech nejsou. Začínáme slovy, která na tyto hlásky

začínají, pak končí, potom s hláskou uprostřed.

Např. – cibule (cvrček), seno (had), zámek (moucha), letadlo (není), sýr, zub…

– pec, bábovka, vous, palec, kopec, bedna, pes…- pozor, slova končící na Z,

zní jako S,

– postel, bazén, pecka, šiška, makovice…

Uvolňovací cviky – krouživé pohyby – z ramene, z lokte, ze zápěstí – „velké

sluníčko, malé, nejmenší“ (malba do vzduchu, houbou, silným štětcem…)

Grafomotorické cviky – tráva :

Smyčky s říkankou : 

Káča

Toč se káčo po chodníku,

Neuhoď mě to kotníku.

Koho volám?“ – dospělý „volá“ šeptem jména dětí se zakrytou pusou – na koho

zavolá, stoupne si.

Dlouhý a krátký – děti rozlišují, který tón je dlouhý, který krátký – ukazují krátkou

nebo dlouhou tyčku, provázek, špejli…

Najdi stejný tvar – děti dostanou kartičky s různými tvary – ml. děti vystřižený

tvar, starší děti černobílý symbol na kartičce (trojúhelník, čtverec, kruh, obdélník, kříž)

dítě vyhledává v okolí předměty nebo vyhledává na obrázcích, tyto tvary (střecha

domečku, kola od auta…), st. děti mohou i na písmenech

Pohybové hříčky

Hra „Na zrcadla“- dospělý stojí před dětmi, děti opakují pohyby přesně po dospělákovi

např. – zvednout jednu ruku (bez slovní instrukce), děti zvedají ruku zrcadlově, tzn.

na straně, kterou vidí („zvedni ruku u okna“), neříkáme pravá, levá.

Zpočátku děláme pohyby jednou rukou

na jedné polovině těla

– předpažit ruku, – dotknout se ramene, – dotknout se nosu, – dotknout se paty…

potom křížem – jednou rukou se dotknout protilehlého ramene, kolena…

dvěma rukama – opět zpočátku stejnostranně, potom skřižmo

– zvednout (vzpažit) jednu ruku, druhou předpažit

– zvednout jednu nohu, upažit ruku

– zkřižmo položit ruce na ramena, kolena

– jedna ruka se křížem dotkne kolena, druhá se dotkne ramena – skřižmo nebo stejnostranně…

postupně přidáváme obtížnější pohyby

Prostorová orientace

Pohyb po prostoru s říkadlovou písní – „Had leze z díry“

Had leze z díry, vystrkuje kníry, bába se ho lekla, na kolena klekla.

Bábo mě se nelekej, na kolena neklekej.

V zástupu, děti jdou za rodiči, ukážeme jim nakreslenou „stopu“ – cestu, „zatáčení“ – vlny

– podlézání pod spojenýma rukama rodičů, rozkročenýma nohama

Matematické představy

O jednu více, o jednu méně – tvoření skupin podle pokynů – dej do jedné misky o

jedno vajíčko, lentilku, korálek,… více než je v druhé misce apod.

Rozděl vajíčka pro koledníky – skupina 4 (6) vajíček, děti rozdělují do ošatek –

aby měli všichni koledníci stejně, aby ve dvou ošatkách bylo stejně apod.

Serialita Co vyroste?

Z vajíčka?“- „Z vajíčka je kuřátko, z kuřátka je slepička“

Ze semínka?“ – klíček, stromeček, stromek, strom.

Z cibulky?“ – klíček, stonek s lístky, poupátko, tulipán (narcis…)

Z miminka?“ – děťátko, chlapec (děvčátko), dospělý

Z pupenu?“ – lístek , list..

Rozumění řeči – „Kam jsem schovala…?“ dospělý schová nějakou hračku, podle

slovního popisu, děti musí uhádnout, kde je hračka schovaná.

Např. „Tam kde se ruce umývají, je vlevo koutek, tam kde z dlouhé hadice voda stříká,

tam najdete svého medvídka.“

Slovní zásoba

– hra „Všechno lítá, co peří má“

reakce na slovo, které do skupiny nepatří – rodič říká dopravní prostředky, barvy, oblečení nebo jména a když řekne něco, co do skupiny nepatří, dítě zatleská, vyskočí, zakřičí apod.

Vyjadřovací pohotovost – „ Co bych dělal, kdybych byl …“ kočička, pes, auto…

Odkaz na písničku „Travička zelená“https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs

nebo https://www.youtube.com/watch?v=wCfV-QAncns

Postup k výrobě přáníčka:

1. Potřebujete dvě stejně veliké čtvrtky, barevné proužky papíru (kdo nemá může vybarvit pastelkami nebo použít ubrousky).

2. Do jedné čtvrtky vystřihněte tvar vajíčka, na druhou nalepte proužky.

3. Čtvrtky slepíme a je hotovo.

 

 

 

 

Pracovní listy (možno vytisknout nebo překreslit)

– najděte dvě stejná vajíčka, vybarvěte stejnou barvou. Řekněte, které je veselé, spokojené, smutné a které zamilované.

 

 

 

 

 

 

– rozstříhejte obrázky a seřaďte podle dějové posloupnosti.