VZDĚLÁVÁNÍ

Informace pro rodiče, kteří k nám vedou dítě poprvé

V INFORMACÍCH PRO RODIČE se dozvíte vše potřebné o:

 • provozu mateřské školy
 • organizaci scházení a rozcházení dětí
 • organizaci denních činností
 • plánu prevence rizikových jevů a rizikového chování

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA MATEŘSKÉ ŠKOLY…

– vzdělávací program poskytuje prostor pro prožitkové učení, dostatek pohybu, rozvoj a zdokonalování výtvarných dovedností

– do běžných denních činností zařazujeme grafomotorické hry  s nácvikem správného držení tužky, preventivní logopedickou péči, výukové PC programy

– organizujeme společné akce pro rodiče a děti, kulturní pořady, výlety do přírody, navštěvujeme výstavy, účastníme se výtvarných soutěží a prezentujeme školu na veřejných vystoupeních města,  úřadech a v organizacích

Naše mateřská škola se zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory  v oblasti socio-emočního  rozvoje  předškolních  dětí  založeném  na  implementaci  metodiky „Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách a získala certifikát 

Znamená to, že:

 • Pedagogický sbor MŠ je proškolený v metodice Dobrý začátek
 • MŠ uplatňuje principy metodiky Dobrý začátek v přímé práci s dětmi i rodiči
 • MŠ aktivně zapojuje rodiče do dění v mateřské škole
 • MŠ se zaměřuje na vytváření pozitivního prostředí školy
 • MŠ je otevřená spolupráci s ostatními MŠ
 • MŠ se podílí na hodnocení dopadu metodiky Dobrý začátek
 • MŠ se podílí na šíření principů metodiky Dobrý začátek

DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

fungují pro podporu zájmů dětí

 • Předplavecký výcvik  naučit základním plaveckým dovednostem
 • Logohraní –  procvičování  správné výslovnosti

KRÁTKODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

jsou součástí doplňkových programů

 • pro rok 2014/2015  to byl projekt  „Aby se nic nestalo…“
 • pro rok 2015/2016 to bylo volné pokračování  projektu z roku 2014/2015 „Bezpečně v dopravě“
 • pro rok 2016/2017 to je environmentální projekt „Kouzlo stromů“
 • pro rok 2017/2018 „Malí technici“
 • pro rok 2018/2019 „Podpora sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku“  

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT

….představuje celkem 6 integrovaných bloků :

Kopie---pastelka4

 

Když jsi kamarád, tak pojď si se mnou hrát

Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře

Světem letí novina, že vánoční čas začíná

Jedna vločka za druhou, prohání se oblohou

Jaro ťuká na vrátka a probouzí zvířátka

Vezmi kolo raketu, projeď celou planetu