Hry a nápady pro děti – květen


Hry s prsty

  1. ruce sepjaté, prsty propletené – střídavě se zvedají prsty jedné ruky a druhé ruky v rytmu nějakého říkadla či písničky – např. „Jedna dvě, Honza jde“
  2. sestavy z dlaní:
  • dotyky dlaní špičkami prstů – „špička lodi“
  • dotyky palců a ukazováčků – „okénko“
  • dotyky dlaní v zápěstí, dlaně zavřené – „poupátko“
  • dotyky dlaní v zápěstí, dlaně otevřené – „květ“

Logopedie

„klouzačka“ – jazykem přejedeme po celém horním oblouku a po celém dolním oblouku rtů – pozor, hýbe se pouze jazyk!

„kladívko“ – špička jazyka ťuká z přední řezáky – opět pozor na bradu, pohyb vykonává pouze jazyk!

„na zpěváky“ – zpíváme na slabiky lala, lolo, lili … různé písničky

Grafomotorika

Kontrolujeme úchop tužky, správné sezení.

Uvolňovací cviky – „včelka létá“ – kreslíme do vzduchu (pohyb z ramene), na zemi … pohyby paží v různém směru – kruhy, vlnovky, smyčky

Kreslíme s říkadlem – Slunéčko sedmitečné

Kulaté sluníčko, rozdělíme maličko. A přidáme čepičku, dvě anténky na špičku. Tři nožičky napravo, tři nožičky nalevo. Ještě tečka na záda, aby byla paráda. Leť slunéčko sedmitečné – asi budeš užitečné.

Sluchové cvičení

„Zvuky za sebou“ – vybereme několik předmětů vydávající různé zvuky (píšťalka, dřívka, zvoneček, chrastítko apod.), zvuky dětem předvedeme – 3 až 5 zvuků podle věku dětí, dítě vyjmenovává zvuky v pořadí, ve kterém byly předvedeny. Pořadí se vždy mění.

„Ťukaná“ – vyprávíme pohádku, příběh. Předem se domluvíme s dítětem na vybraném slovu, které když zaslechnou, ťuknou (tlesknou) – např. pohádka O Červené Karkulce – když děti zaslechnou slovo „les“, tlesknou.

Matematické dovednosti

Najdi kolečko, čtverec … – na předmětech v okolí vyhledávají děti tvary.

Hra „Na šaška“ – v rytmu říkanky zvedáme střídavě nohy a dotýkáme se dlaní kolene – nejprve na stejné straně, potom skřižmo – pravá ruka a levé koleno, levá ruka a pravé koleno

Prostorová orientace

Vytvoření obrázků z dřívek, párátek – dítě je napodobuje, postaví ze svých dřívek stejný tvar, jednoduchý obrázek.

Říkanka s pohybem

Podívej se, támhle v trávě (dřep, rozhlížet se )
kytička vyrostla právě, (z dřepu do stoje )
čechrá si zelenou sukýnku, (snožmo stoj, ruce v bok, kroutit
zadkem )
protahuje si barevnou hlavinku, (stoj rozkročmo, opatrně naklánět
hlavu )
k sluníčku lístky natahuje, (stoj rozkročmo, natahovat ruce )
ještě se ospale protahuje, (opakovat )
na louce není jediná, (snožmo stoj, hlavou NE )
protože jaro už začíná (ruce dělají velká kola před tělem).

Předčtenářská gramotnost

Časová (dějová) posloupnost – fotografie – srovnání fotografií dítěte podle časové chronologie – od miminka do současnosti.

Diktát značek – dítě zapisuje do čtverečkovaného papíru značky, které odpovídají nějakému zvuku. Je důležité ťukat a tleskat ve stále stejném rytmu. Např. o – cinknutí na skleničku, = -ťuknutí do stolu, +  – tlesknutí. Dítě může také podle zápisu zahrát (vyťukat rytmus).

Příklad diktátu:    = o o     nebo    ++   nebo + = =  o (předškoláci mohou složitější a kombinovat)

Vyjadřovací pohotovost – hrajeme si na moderátory a „přednášíme“ aktuální zprávy z domova, ze školky apod.

Rytmizace – tleskání ve dvojici naproti sobě – tlesknutí dlaněmi před tělem, tlesknutí oběma rukama do dlaní spoluhráče, tlesknutí dlaněmi před tělem, tlesknutí jednou dlaní skřížmo do dlaně spoluhráče. 

Střídat v rytmu říkadla, např. APACUKA FUNDEMUKA, HOP, CUP, FUNDE MUK, FUNDE KÁVE, KÁVE CUK

Říkanka s hláskou Š

Po pěšině k lesíčku, nese lišák mošničku.

Čeká liška s liščaty, co dostanou od táty.

Volá lišák na lišku, aby vyšla z pelíšku.

Zas jim našel na vršku, plnou mošnu oříšků.

Myší říkadlo (vlastně šeptadlo) – Jiří Žáček

Myši chodí tuze tiše, mají tlapky jako z plyše.

Tiše, myši, ši, ši, ši – ať vás kočky neslyší!

Malovaná pohádka – Jiří Žáček

Od pondělka do pátku budu kreslit pohádku.

Koho do ní namaluju, aby byla v pořádku?

Princeznu a Babu Jagu? Draka, co má dračí spády?

Honzu nebo loupežníky? Sebe a své kamarády?

Od pondělka do pátku budu kreslit pohádku.

Potom vám ji celou povím, umím ji i pozpátku.