Hry a nápady pro děti – červen

Hry s prsty

– v rytmu jakékoliv písničky se dítě dotýká stolu nejprve jedním, pak dvěma …všemi prsty

– levá ruka, pravá ruka, obě ruce najednou

– „hrajeme na klavír“, „na flétnu“

Mluvidla

„Kapřík“ – zuby u sebe – pusa se sešpulí, zuby jsou stále u sebe – střídáme

pravidelně úsměv a sešpulení

„frkáme“ – rozkmitání jazyka mezi rty, rozkmitání pouze rtů

„kladívko“ – ťukání !špičky! jazyka za horními řezáky

Kontrolujeme úchop tužky, správné sezení.

Uvolňovací cviky – „osmička „ – kreslíme do vzduchu (pohyb z ramene), na zemi

Grafomotorické cviky – opakování různých prvků – kolečka, čáry, vlnovky, smyčky …

Plachetnice

„Kreslíme s říkadlem“ 

Oblouček a rovná čára –

Hned je tady loďka malá.

Pak dáme do lodičky

Dva stožáry – dvě tyčky.

Na stožárech plachty vlají,

Dobrý vítr chytají.

Plachetnice tiše pluje,

Na vlnách se pohupuje

Smyslové vnímání – sluch

Silný – slabý – vydáváme silné a slabé zvuky, když je zvuk slabý, děti zvednou jednu ruku, když je silný zvednou obě ruce

„Co slyšíš ve slově…“ – děti mají kartičky s obrázky sykavek (příloha) – učitelka říká různá slova začínající na C S Z Č Š Ž – děti ukazují na kartičky podle toho na co začínají – např. CIBULE – kartička s cvrčkem – C

Prostorová orientace

„Co vidím“ – dítě stojí uprostřed místnosti a vyjmenovává předměty, které vidí před sebou, vedle sebe, vpředu, vzadu, napravo, nalevo..

Hry

„Foukaná“ – Děti si brčkem fouká na pravou ruku, na levé koleno, pravé stehno

Čeho jsem se dotkla“ – dítě se zavázanýma očima pojmenovává části těla, kterých jsme se dotkli.

Matematické představy

Jak je velká?“ – měříme místnost, koupelnu, stůl – krokováním, dlaněmi – kolik kroků je dlouhá, široká ložnice, kolik dlaní je dlouhý stůl

Řeč

Rozumění řeči – „Poslouchej“ – děti poslouchají vyprávěný příběh, potom odpovídají na otázky. Např. „Petr a Saša byli v neděli se strýcem Vaškem a tetou Lenkou v Zoo. Viděli tam pruhované zebry, lva s lvíčaty, lední medvědy, žirafy s dlouhým krkem a barevné papoušky.“

– Jak se jmenují děti, které byly v Zoo.

– S kým byl Petr a Saša v ZOO.

– Jaká zvířata byla v ZOO?

Slovní zásoba – „Co si koupím v …?“ řekni název obchodu, děti vyjmenovávají, co tam mají – např .“Co si koupím v papírnictví“, Co si koupím v drogerii, oděvech, železářství, potravinách, zahradnictví …

Vyjadřovací pohotovost – „Jedeme na dovolenou“ – vyprávíme příběh, kam pojedeme na dovolenou, co tam budeme dělat, s kým pojedeme – dítě začne vyprávět, dospělý pokračuje ve vyprávění poté zase dítě…

Artikulační cvičení

„Na auta“ – slabiky TY TY , TY DY v různém rytmu – jazyk lehce špičkou ťuká za horní řezáky

„Na tramvaj“ – zvoníme „tdn, tdn“

„Na trubku“

Říkanky

Polámal se mraveneček

Polámal se mraveneček, ví to celá obora,

o půlnoci zavolali mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis,

třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys.

Dali prášky podle rady, mraveneček stůně dál.

Celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil: Neplakej!

Zafoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej.

Zafoukal mu na ramínko, pohladil ho po čele,

hop! A zdravý mraveneček ráno skáče z postele.

 

Jiří Slíva

Výlet

Jedna dvě tři čtyři pět,

šel krokodýl na výlet,

koukal tam a koukal tady,

prohlédl si staré hrady,

lesíky a louky v květu,

zastavil se u bufetu,

slupl kilo špekáčků,

pak si koupil žvýkačku,

sedl si a napsal pohled,

na pohledu bylo tohle:

Jedna dvě tři čtyři pět,

vyšel jsem si na výlet,

čekejte mě v pátek ráno,

ať je v kleci vyvětráno,

ukliďte mi prosím bazén,

už abych byl zase v Praze,

hodně jsem se nachodil.

Líbá vás váš krokodýl.