Září 2021 – červen 2022

Září

14. – 16. 9. 2020 Rodičovské schůzky

Říjen

Listopad

9. 11. 2020 program Dravci v MŠ – celá MŠ 

Prosinec

Mikulášská nadílka

Vánoční zpívání

Leden

Únor

Plavecký kurz – zájemci z předškoláků

Maškarní bál – celá MŠ

Březen

Návštěva v ZŠ – třída Berušky a Motýlci

Měsíc čtenářů/čteme dětem – celá MŠ

Loučení se zimou – MORANA – celá MŠ

Duben 

Schůzka rodičů předškoláků – třída Berušky a Motýlci 

Čarodějnické dovádění – celá MŠ

Květen

Odpoledne pro mou maminku

Škola v přírodě – zájemci z řad předškoláků

Červen

Rodičovská schůzka 

Rozloučení se školkou – průběh a organizace budou upřesněny