Září 2020 – červen 2021

Září

16. 9. 2020 Rodičovská schůzka

Říjen

15. 10. 2020 program Dravci v MŠ – celá MŠ – zrušeno pro Covid 19

22. 10. 2020 Focení – celá MŠ

Listopad

20. 11. 2020 program Ptáčci zpěváčci v ZOO Jihlava – třída Motýlci – zrušeno pro Covid 19

Prosinec

Mikulášská nadílka

Vánoční zpívání – zrušeno pro Covid 19

Leden

21. 1. 2021 program Kouzelný kabaret v MŠ – celá MŠ – zrušeno pro Covid 19

Únor

Plavecký kurz – zájemci z předškoláků

25. 2. 2021 Maškarní bál – celá MŠ

Březen

Návštěva v ZŠ – třída Berušky a Motýlci – zrušeno pro Covid 19

Měsíc čtenářů/čteme dětem – celá MŠ – zrušeno pro Covid 19

Loučení se zimou – MORANA – celá MŠ – zrušeno pro Covid 19

Jarní tvořivá dílna s tatínky – celá MŠ – zrušeno pro Covid 19

Den otevřených dveří – probíhá elektronicky prostřednictvím webových stránek

Duben 

23. 4. 2021 program Život u vody v ZOO Jihlava – třída Motýlci- zrušeno pro Covid 19

29. 4 2021 program Kočka není pes v ZOO Jihlava – třída Berušky – zrušeno pro Covid 19

Schůzka rodičů předškoláků – třída Berušky a Motýlci – odloženo

30. 4. 2021 Čarodějnické dovádění – celá MŠ

Květen

11. 5. 2021 program Kočka není pes v ZOO Jihlava – třída Květinky

19. 5. 2021 program Kočka není pes v ZOO Jihlava – třída Sluníčka

21. 5. 2021 program Africké putování v ZOO Jihlava – třída Motýlci 

Odpoledne pro mou maminku – bude probíhat formou výstavky prací dětí na plotě školní zahrady.

Škola v přírodě – zájemci z řad předškoláků

Červen

Rodičovská schůzka 

18. 6. 2021 v 16,30 Rozloučení se školkou – průběh a organizace budou upřesněny