UČÍME SE S PASTELKOU

Zde najdete úkoly, hádanky, procvičování a vyrábění pro děti s povinnou předškolní docházkou, které se nemohou účastnit vzdělávání v MŠ (karanténa, nemoc, rodinné důvody…).

Výsledky své domácí práce si děti založí do pracovního sešitu „školáček“. 

Hry a nápady pro děti – duben2020

Hry a nápady pro děti – květen 2020

Hry a nápady pro děti – červen 2020

Hry a nápady pro děti – podzim 2020

Pracovní listy