Aktuální informace

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče,

od 13. září 2021 bude probíhat v areálu mateřské školy pokládka teplovodu.

Jedná se o výkopové práce u přístupové cesty do mateřské školy a veškeré stavební činnosti s tím spojené.

Stavba bude probíhat za plného provozu mateřské školy, bude řádně označena a zabezpečena.

Upozorňujeme všechny rodiče na možnost zhoršení přístupových podmínek do mateřské školy a žádáme o respektování všech zabezpečení stavby.

Věříme, že společně zajistíme klidný průběh potřebných stavebních úprav.

Děkujeme všem za pochopení.

 

Vážení rodiče,

zveme vás na první rodičovskou schůzku ve školním roce 2021/2022:

třída Sluníčka – středa 15. 9. 2021 v 15,30

třída Berušky – čtvrtek 16. 9. 2021 v 15,30

třída Motýlci – čtvrtek 16. 9. 2021 v 15,30

třída Květinky – úterý 14. 9. 2021 v 15,30

Program:

  • informace k provozu MŠ a ŠJ
  • vzdělávací  nabídka v letošním školním roce
  • uplatňované postupy a metody vzdělávání
  • seznámení s doplňkovými aktivitami pro děti

Pro klidný a ničím nerušený průběh schůzky doporučujeme účast rodičů bez dětí. Děkujeme.