Aktuální informace

1. Schůzka pro rodiče nových dětí

Schůzka pro rodiče dětí nastupujících 1. 9. 2020 se uskuteční 26. 8. 2020 v 15,00 hod.

Dozvíte se důležité informace o provozu naší mateřské školy, o organizaci dne, o adaptaci dětí, o platbách za stravu a školné, rozdělení dětí do tříd. Seznámíte se s Vašimi třídními učitelkami a zaměřením třídy.

Informace pro rodiče, které k nám vedou děti poprvé.

2. Prázdninový provoz

Děti z naší MŠ budou o prázdninách v červenci na MŠ Riegrova, ve třídě Motýlků a v srpnu na MŠ Resslova (třída Ježci).

3. Upozornění – školné

Školné za červen – 413,- Kč.

Částka je snížena o přeplatek z měsíce března a platí pro všechny děti.

4. Plavání

Od 1. června vracíme hotovost za neodplavané hodiny v kurzu plavání. Plavecká škola si účtovala kurzovné pouze za 3 lekce, které děti absolvovaly.

5. Ostatní

Pokyny pro rodiče- před vstupem do mateřské školy

Hry a nápady pro děti – květen

Hry a nápady pro děti – duben

Hry a nápady pro děti – červen

Hry s obrázky

Pracovní listy

 

Dobrý začátek

Na základě východisek psycholožky Sue Palmerové připravila nezisková organizace Schola empirica souhrn metod pro rodiče a pedagogy v mateřských školách pod titulem Dobrý začátek. Do tohoto projektu se zapojila i naše školka.

 Jeden z nejtěžších úkolů rodičovství je najít rovnováhu mezi laskavým a přísným přístupem k dětem. Snad vám ve zvládnutí tohoto úkolu pomůže článek

S DÍTĚTEM JE MOŽNÉ SE DOMLUVIT aneb Deset rad jak vyladit komunikaci v rodině a předcházet konfliktům