Aktuální informace

OZNÁMENÍ

o přerušení provozu třídy na pracovišti Riegrova 21

Ředitelka Mateřské školy Mozaika Jihlava oznamuje, že na základě doporučení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem, rozhodla o přerušení provozu třídy Berušky na pracovišti Riegrova 21 Jihlava ve dnech 23. 11. 2020  – 27. 11. 2020.

Odůvodnění:

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, v souladu  s Metodickým pokynem Hlavní hygieničky ČR č. j. MZDR  37484/2020-1/NH, ze dne 7. 9. 2020 vydala dne 22.11.2020 doporučení k nařízení jiného režimu, uzavření třídy Berušky na pracovišti Riegrova 21. Provoz této třídy (resp. poskytování předškolního vzdělávání) není možný z důvodu nařízení karantény pro dané děti i pro některé zaměstnance MŠ.

Ve věci vystavení ošetřovného na dítě, které je v karanténě, se rodiče mohou obrátit na praktického lékaře dítěte.

V Jihlavě dne 22.11. 2020                                                       

 Mgr. Lenka Mončeková, ředitelka školy

 

OPATŘENÍ NA ROK 2020 – 2021 VZHLEDEM KE COVID – 19:

  • rodiče dětí a další osoby se pohybují v prostorách školky s rouškou a pouze po dobu nezbytně nutnou
  • každé dítě bude mít ve své skříňce jednu dětskou roušku
  • rodiče předávají dítě do MŠ ZDRAVÉ, pokud se u dítěte vyskytnou příznaky infekční nemoci v průběhu přítomnosti, dojde k izolaci dítěte a zákonní zástupci budou vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte
  • rodiče jsou povinni informovat MŠ o výskytu onemocnění Covid – 19 v rodině nebo v blízkém okolí
  • v případě uzavření školy z důvodu výskytu Covid – 19 mají děti s povinným předškolním vzděláváním povinnost vzdělávat se distančně. To platí i pro děti, které se nemohou účastnit vzdělávání z důvodů karantény, nemoci apod.