Informace o platbách

Školné:  550,- Kč

Česká spořitelna (souhlas k inkasu) – Č.Ú.: 100 353 911/0800

Předškoláci neplatí školné.

Děti s odloženou školní docházkou neplatí školné.

Školné je strháváno vždy k 15. v měsíci.

 

Stravné: 

Děti  3 – 6 let:

  •  celodenní  700,-
  • svačina a  oběd  570,-
  • přesnídávka  200,-

Děti 7 let:

  • celodenní  770,-
  • přesnídávka + oběd  640,-
  • přesnídávka  200,-

Česká spořitelna (souhlas k inkasu) –    Č. Ú. :  0100346041/0800

Komu neproběhla platba, prosím vyčkejte na tiskopis od vedoucí stravovny, odpočítává se stravné projedené z minulého měsíce.

Odhlašování stravy:

  • v pondělí do 7:00
  • v ostatní dny do 13:00 na další den
  • každý 1. neodhlášený oběd je možné si vyzvednout do jídlonosiče v MŠ v čase  od 11,00 do 11,30 hodin v kuchyni MŠ

Stravné je strháváno měsíc předem.