Spolupráce s partnery

 

Spolupráce s rodiči: 

 • Rodičovské schůzky
 • Konzultační chvilky
 • Pedagogické poradenství
 • Informativní nástěnky
 • Dotazníky, ankety
 • Společné akce s rodiči (tvořivá odpoledne, tématické vycházky, zábavná odpoledne)
 • Případná materiální pomoc škole ( sponzoring)

 

Spolupráce s partnery:

 • ZŠ Křížová – smlouva o spolupráci vložena do ŠVP
 • PPP Jihlava ( Pedagogicko-psychologická poradna) – pedagogický screening
 • Policie ČR
 • Hasiči ČR
 • Centrum pro rodinu
 • Magistrát města Jihlavy
 • Vrak bar
 • ZOO
 • Bio farma Sasov
 • Městská knihovna
 • Filharmonie Vysočina