Distanční výuka

TEORETICKÁ ČÁST

Předškolní věk – metodické materiály

 

Logopedická prevence

PRAKTICKÁ ČÁST

PRACOVNÍ A GRAFOMOTORICKÉ LISTY

PÍSNĚ a ŘÍKADLA

DOBROVOLNÉ AKTIVITY A ČINNOSTI              

POHYBOVÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 NÁMĚTY PRO PŘEDŠKOLÁKY

TEORETICKÁ ČÁST

Předškolní věk – metodické materiály

 

Logopedická prevence

PRAKTICKÁ ČÁST

PRACOVNÍ A GRAFOMOTORICKÉ LISTY

PÍSNĚ a ŘÍKADLA

DOBROVOLNÉ AKTIVITY A ČINNOSTI              

POHYBOVÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 NÁMĚTY PRO PŘEDŠKOLÁKY