Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Březinova 113 – Duběnka

  • Mateřská škola Březinova 113Mateřská škola Březinova 113Program „Skutečně zdravá škola“ – chceme zdravější děti.
  • Dietní stravování – proškolený personál, nutriční terapeutka.
  • Otužujeme se sprchováním, používáme akupresurní pomůcky.
  • Využíváme informační techniku/ PC, interaktivní tabuli, tablet/, projekt Školka hrou.
  • Sezónní činnosti – škola v přírodě, plavání, taneční a jógové prvky.
  • Seznamujeme děti s dopravní tematikou / dopravní hřiště před MŠ/.
  • Logopedická prevence ve dvou třídách, spolupracujeme s SPC Březejc /logopedická depistáž/.
  • Spolupráce s rodiči – tvořivé dílny, společné bruslení, besídky, loučení se školáky, tematické pátky, zdravé svačinky.

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Dagmar Chlupová

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!