Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Březinova 114 – Sedmikráska

  • Mateřská škola Březinova 114 SedmikráskaModerní vybavení školy – interaktivní tabule, vlastní sauna, keramická pec, ateliér, moderní herní prvky na zahradě.
  • Projekty – saunování, seznamování s anglickým jazykem, hudební projekt.
  • „Sedmikráskové zpívánky“.
  • Logopedická prevence a poradna pro rodiče s dětmi.
  • Sportovní činnosti – plavání pro předškoláky, cvičení v tělocvičně.
  • Třída pro předškoláky – systematická příprava na vstup do ZŠ.
  • Spolupráce s rodiči – odborné konzultace, tvořivá odpoledne, společné akce.
  • Školní program „Lístky Sedmikrásky“ – poznávání života a světa z různých úhlů pohledu.
  • Krajské metodické centrum pro předškolní vzdělávání – Školka hrou.
  • Spolupráce s F-pointem - snažší zařazení dětí do třídního kolektivu a společnosti - odstranění jazykové bariéry.

zástupkyně ředitelky: Bc. Libuše Krausová

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!