Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Mahenova – U čtyř barviček

  • Mateřská škola Mahenova 3 U čtyř barvičekVedení dětí ke zdravému životnímu stylu – letní škola v přírodě, tematické celodenní výlety, podpora přirozené dětské pohybové aktivity – „Příroda jako tělocvična“, sezonní sportovní pohybové aktivity – předplavecký výcvik, ozdravně relaxační pobyty v solné jeskyni, lyžařský výcvik.
  • Škola otevřená veřejnosti a rodičům – umožnění adaptace novým dětem, pořádání společných výletů, „Pohádková odpoledne“, tvořivé dílny, „Den školky“.
  • Pedagogické poradenství.
  • Předškolní třídy, efektivní rozvoj gramotností.
  • Logopedická prevence – ve školce pracuje 6 logopedických preventistek.
  • Rozvoj emoční inteligence, efektivní komunikace
  • Práce s ICT programy, digitální pomůcky, tablet.
  • Celoroční návštěvy ZOO – využíváme permanentku pro děti.
  • Zapojení se do projektu Celé Česko čte dětem, čtení před spaním.
  • Příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ – spolupráce se ZŠ T. G. Masaryka, individuální práce s dětmi v době odpoledního odpočinku, využití PC s výukovými programy.

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Lenka Dvořáková

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!