Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Fibichova – Beruška

Mateřská škola Fibichova 20 Beruška

  • Dvoutřídní mateřská škola v prostředí rodinné vily se zahradou.
  • Třída pro předškolní děti, systematická příprava na přechod do ZŠ, podporujeme samostatnost dětí a rozvoj efektivní komunikace, logopedická prevence.
  • Zážitkové metody učení.
  • Zdravý životní styl, prevence rizikového chování, stimulace sociálně - emočního rozvoje dětí.

    Aktivity: plavecký výcvik, turistické výpravy, pobyty v ZOO, pravidelná návštěva knihovny, kulturní akce, tvořivé dílny, naučné stezky, estetické činnosti, spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi.


Projekty školy:

„Se Sokolem do života“ - projekt učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součást života, rozvíjí pohybové dovednosti dětí.

„Celé Česko čte dětem“ - pravidelné předčítání knih rodiči v MŠ
a vytváření kladného vztahu ke knihám.

„Beruščino putování za dobrodružstvím“- projekt je zaměřen
na turistiku spojenou s environmentální výchovou.
 

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Kamila Koubová

 

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!