Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Seifertova – U Skřítků

  • Mateřská škola Seifertova 6 U SkřítkůSystematická příprava pro vstup dětí do ZŠ, podpora samostatnosti, rozvoj efektivní komunikace, logopedická prevence, předškolní třída.
  • Sezónní aktivity – podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu.
  • Projekt „Skutečně zdravá škola“ – zdravé stravování, seznamování dětí s pěstováním a původem potravin, podpora environmentální a polytechnické výchovy.
  • Projekt Celé Česko čte dětem – pravidelné předčítání dětem v MŠ a vedení dětí ke čtenářství.
  • Projekt Toulky skřítků naším krajem – program turistiky, vycházek a poznávání historie města a jeho okolí.
  • Společné aktivity a tvořivá odpoledne pro rodiče.
  • Účast na kulturních akcích, výtvarných soutěžích, vlastní keramická dílna, dodržování lidových tradic, oslavy svátků.
  • Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti – vzdělávání pedagogů a aplikování efektivních metod při práci s dětmi.

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Lenka Daňková

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!