Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Riegrova – Pastelka

  • Mateřská škola Riegrova 21 PastelkaSystematická příprava dětí na vstup do 1. třídy ZŠ – předškolní třída.
  • Krátkodobé vzdělávací projekty zahrnující prevenci úrazů dětí a ochranu životního prostředí včetně přírodovědného vzdělávání.
  • Pravidelná prevence vad výslovnosti – v každé třídě pracuje logopedická preventistka.
  • Rozvoj emoční inteligence dětí – práce s emocemi, prosociální činnosti.
  • Sezonní činnosti : plavecký kurz, turistické vycházky, škola v přírodě, programy pro rodiče : „Společně čteme dětem“, „Česko zpívá koledy“, „Táto, pojď si se mnou hrát“, „Rozloučení se školkou“ a tvořivé dílny.
  • Projekt „Děti a pohyb“ – podpora pohybových aktivit.
  • Výtvarné experimentování – výtvarné techniky – rozvoj výtvarných dovedností.

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Ivana Doležalová

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!