Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Erbenova – Juliánka

  • Mateřská škola Erbenova 37 JuliánkaŠkola otevřená veřejnosti a rodičům, zapojená do sítě mateřských škol Mrkvička –ekologická témata.
  • Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu –, pravidelné tematické vycházky do přírody, návštěva solné jeskyně, tvořivé dílny pro rodiče, výlety.
  • Samostatné třídy pro předškolní děti – systematická příprava na vstup do ZŠ, samostatnost, tvořivost, rozvoj gramotností, předplavecký výcvik, kurz bruslení, lyžařský kurz, kurz in – line bruslení, škola v přírodě, Juliánská noc.
  • Seznamování dětí s anglickým jazykem, zapojení do projektu BIG – seznamování s německým jazykem rozvoj ICT gramotnosti – PC výukové programy, interaktivní tabule.

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Jana Pokorná

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!