Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Erbenova – Juliánka

  • Mateřská škola Erbenova 37 JuliánkaŠkola otevřená veřejnosti a rodičům
  • Zapojení do sítě mateřských škol Mrkvička – ekologická témata
  • Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, pravidelné tematické vycházky do přírody, návštěvy solné jeskyně, tvořivé dílny pro rodiče, výlety.
  • Samostatné třídy pro předškolní děti – systematická příprava na vstup do ZŠ, samostatnost, tvořivost, rozvoj gramotností, předplavecký výcvik, kurz bruslení, lyžařský kurz, kurz inline bruslení, škola v přírodě, "Juliánská noc" - rozloučení s předškoláky
  • Spolupráce se SPC Březejc - logopedická prevence - logopedické asistentky v MŠ
  • Podpora čtenářské pregramotnosti - kladný vztah ke knihám a ke čtenářství, pravidelné předčítání dětem
  • Rozvoj ICT gramotnosti – PC výukové programy, interaktivní tabule, Bee-Boot včelky
  • Individuální péče pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami či jinou národností

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Jana Pokorná

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!