Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Dvořákova – Zvoněnka

  • Mateřská škola Dvořákova 11 ZvoněnkaVlastní logopedická třída – projekt Hravá logopedie.
  • Další projekty školy, které doplňují ŠVP: Kouzelná zahrádka – projekt zaměřený na environmentální výchovu, projekt Muzikohrátky – podpora sluchového vnímání, rytmus, relaxace.
  • Projekty podporující systematickou přípravu dětí před vstupem do ZŠ: Školáček –výukové programy na ICT; projekt Začínáme s angličtinou – seznamování s anglickým jazykem; Metoda Persona Dolls – vzájemná tolerance, sociální a emoční gramotnost.
  • Pravidelné akce pro rodiče: poradentství, Rodinná arteterapie, Tvořivé zvonění, další společné akce.
  • Průběžné pohybové a ozdravné aktivity: Solná jeskyně, cvičení v tělocvičně SZŠ, sezónně plavání a otužování v sauně a ve slané vodě.
  • Ve výchově a vzdělávání upřednostňujeme spontánní a přirozený rozvoj, zejména prostřednictvím hry a prožitkového učení – i s prvky artefiletiky, čímž jsou děti vedeny k tvořivému poznávání světa, druhých a sebe sama. Respektujeme individuální zvláštnosti a schopnosti každého dítěte.
  • Pro tvorbu využíváme vlastní keramickou pec. Jsme dvoutřídní školou rodinného typu.

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Monika Nikodýmová

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!