Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Březinova 30

PŘEDZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat vaší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/jihlava-brezinova-30

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

ZÁPIS

ZÁPIS

 

  • Efektivni a systematická příprava dětí na vstup do 1. třídy ZŠ - předškolní třída
  • Projekt sociálních dovedností a efektivní komunikace, uplatnění prvků Montessori.
  • Lyžování, in-line bruslení, angličtina
  • Individuální péče pro děti s jazykovou, národnostní či jinou odlišností.
  • Akce pro rodiče a děti: hravá odpoledne, vycházky, besídky, sportovní aktivity apod.
    • Projekty pro rodiče a děti: „Na den paní učitelkou, „Mami, tati, hádáme, „Čteme dětem", „Společné tvoření pro děti a rodiče"
  • Projekt oslav lidových svátků a tradic
  • Využívání počítačů a nových výukových metod pro rozvoj jednotlivých dovedností.

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. et. Bc. Dana Rychlíková 

 

MŠ BŘEZINOVA 30

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!