Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Březinova 30

  • Mateřská škola Březinova 30Efektivní a systematická příprava dětí na vstup do 1. třídy ZŠ – předškolní třída.
  • Projekt sociálních dovedností a efektivní komunikace, uplatnění prvků Montessori.
  • Kondiční cvičení, tancování, lyžování, inline bruslení, hra na flétnu, angličtina, spolupráce s logopedickým preventistou.
  • Individuální péče pro děti s jazykovou, národnostní či jinou odlišností.
  • Akce pro rodiče a děti: hravá odpoledne, vycházky, besídky, sportovní aktivity apod.
  • Projekty pro rodiče a děti: „Na den paní učitelkou, „Ten dělá to a ten zas tohle“, „Čteme dětem“, „Společné tvoření pro děti a rodiče“.
  • Projekt oslav lidových svátků a tradic, horácké písně a tanečky.
  • Využívání počítačů a nových výukových metod pro rozvoj jednotlivých dovedností.

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Dana Rychlíková

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!