Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Ježečci

Ježečci

Kalendář akcí

Třídní vzdělávací program: „Putování s ježečkem Dupálkem“

MOTTO:  „Hravě zdravě“

 • Třídní učitelky: Květoslava Ampapová, Bc. Eva Svobodová
 • Počet dětí: 25 (věkově starší smíšená třída)
 • Telefon do třídy: 567 211 876

Maskotem je Ježeček, který putuje s dětmi širým světem po dobu čtyř ročních období. Je přátelský, laskavý a také zvídavý. Má rád svoji rodinu, kamarády, s kterými si rád povídá. Přestože se v zimě zavrtá do listí ke spánku, je dětem stále na blízku. Zdá se mu o nich, jak si hezky hrají, smějí se a dělají správné věci.

Třída se zaměřuje především na

 • prožitkové učení
 • čtenářskou gramotnost
 • tvořivou dramatiku
 • prosociální vztahy mezi dětmi a emoční stránku dítěte
 • hudební a pohybové činnosti
 • jazykové hry, básně s pohybem
 • ozdravné činnosti – jóga, vycházky, pohyb, relaxace, výživa
 • badatelství a pokusy
 • polytechnické a environmentální učení

Projekty a doplňkové programy

 • Žijme zdravě – nácvik čištění zubů
 • Saunování – posílení imunity těla
 • Nechci kazy – nácvik čištění zubů
 • Rozhýbejte jazýček – logopedická prevence
 • Les ve školce – sbližuje děti a přírodu
 • Malá technická univerzita – polytechnická výchova
 • Knížka je můj kamarád – čtenářská pregramotnost

Naše oblíbené činnosti

 • sčítání ptáků v zimě na krmítku
 • volné hry, hry „na něco (v kuchyňce, obchodu…) a na někoho (maminky, pejsky…)“
 • výstupy s ježečkem a kamarádem Ferdou (velkou loutkou s rukama)
 • hry s kostkami, auty, dráhami, stavebnicemi
 • pohybové hry, hudebně pohybové hry, smyslové hry, prosociální hry
 • vyprávění, čtení, dramatizace, povídání, hádanky, vtipy
 • logopedické chvilky s pohybem
 • kreslení, modelování, vyrábění, konstruování
 • bádání, objevování, pokusy
 • zahradničení a venkovní polytechnické činnosti (zatloukání, broušení…)
 • pobyty venku, turistické vycházky s batůžky, vycházky do lesa – „ponožkové výpravy“
 • udržování tradic a svátků (Mikuláš, vánoce, karneval, čarodějnice, velikonoce)
 • výukové hry na PC
 • kulturní a výukové programy

Interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!