Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Distanční vzdělávání

Podporujme děti, aby se s chutí vzdělávaly. Posilujme jejich vnitřní motivaci k učení. A společně usnadněme dětem jejich nástup do ZŠ   

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VZHLEDEM KE COVID – 19

 • předškolní dítě je povinné se vzdělávat i po dobu, kdy není přítomno v MŠ (distanční výuka) !!!!!!!!!!
 • rodiče jsou povinni písemně omlouvat své dítě v době, kdy není přítomno v MŠ (probíhá distanční výuka)
 • rodiče se zdržují v prostoru budovy MŠ jen po dobu nezbytně nutnou
 • pokud se v rodině nebo blízkém okolí rodiny vyskytne onemocnění Covid – 19, oznámí to rodiče ihned zástupkyni ředitelky, další postupy stanoví KHS
 • každé dítě má v šatní skříňce z důvodu prevence náhlého výskytu onemocnění Covid – 19 minimálně jednu dětskou roušku
 • zákonní zástupci předávají dítě do MŠ ZDRAVÉ!
 • v případě výskytu onemocnění Covid – 19 a následnému uzavření MŠ, se budou děti s povinným předškolním vzděláváním vzdělávat distančně
 • distanční výuka bude probíhat elektronicky a telefonicky
 • na webových stránkách MŠ budou umístěny informace pro rodiče, náměty a aktivity pro vzdělávání předškolních dětí – průběžně budou aktualizovány dle potřeby
 • učitelky budou ve spojení s rodiči i přes emaily, rodičům budou zasílat 1x týdně soubor pracovních listů z různých vzdělávacích oblastí, rodiče vypracované pošlou zpět, učitelky je vyhodnotí a založí do metodických sešitů, v případě potřeby úkoly zopakují, zjednoduší nebo naopak zadají úkoly težší
 • rodičům bude doporučena vhodná literatura nebo pracovní sešity, ze kterých mohou sami čerpat, nabídneme jim i materiály MŠ Mozaika (metodické pracovní sešity)
 • rodiče si mohou materiály najít na internetu, na www stránkách MŠ, převzetí osobně v MŠ za dodržení bezpečnostních a hygienických podmínek

 

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!