Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Náměty pro práci s dětmi

NA CO SE ZAMĚŘIT U DĚTÍ: 

Komunikace: Schopnost vyjádřit své myšlenky, potřeby a pocity slovně i neverbálně 

Sociální dovednosti: Umět spolupracovat s ostatními, řešit konflikty a vyjednávat

Samostatnost: Schopnost vykonávat základní úkoly a rozhodovat se nezávisle

CO PROCVIČOVAT U DĚTÍ: 

Procvicování čtenářské gramotnosti u dětí může zahrnovat několik různých aktivit a dovedností. Pravidelné čtení pomáhá dětem zlepšovat rychlost a plynulost čtení, což je důležité pro snadnější porozumění textu.

Rozvoj slovní zásoby: Pomocí čtení různých druhů textů se děti seznamují s novými slovy a frázemi, což rozšiřuje jejich slovní zásobu.

Porozumění textu: Děti se učí porozumět obsahu textu, identifikovat hlavní myšlenky a důležité detaily, což je důležité pro úspěšné zpracování informací.

ČINNOSTI NA ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOTI: čtení pohádek, vyprávění děje, určení počtu slabik ve slově, nácvik podpisu, určení počátečního a koncového písmene ve slově) 

 Procvicování předmatematické gramotnosti u dětí může zahrnovat několik různých aktivit a dovedností.

Porozumění číslům a operacím: Děti se učí rozpoznávat čísla, porozumět jejich vztahům 

Rozvoj matematických dovedností: Děti se učí rozpoznávat geometrické tvary

Rozvoj matematického myšlení: Děti se učí analyzovat a řešit matematické problémy, používat strategie a postupy pro jejich řešení

Představivost a kreativita: Matematická gramotnost může podporovat dětskou představivost a kreativitu prostřednictvím různých matematických her, hádanek a úkolů. 

Logické myšlení

ČINNOSTI NA ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOTI: počítání od-do, třídění podle tvarů, barev, stolní hry, kvarteto..)

V  soukromé facebookové skupině jsou k dispozici pracovní listy k jednotlivým tématům. Přihlašovací údaje na  FB byly každému rodiči předány na začátku školního roku. 

Zde vkládáme odkazy na videa a pracovní listy, které mohou využít i děti, které nemají  povinnou předškolní docházku:

Grafomotorická cvičení

Pracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní list

Předmatematická gramotnost

Pracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní list

Předčtenářská gramotnost

Pracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní listPracovní list

Hádanky

hádankyhádankyhádankyhádankyhádankyhádankyhádankyhádanky

Básničky a písničky

Básničky a písničkyBásničky a písničkyBásničky a písničkyBásničky a písničkyBásničky a písničkyBásničky a písničky

Tvoření

TvořeníTvořeníTvořeníTvořeníTvořeníTvořeníTvoření

Omalovánky

Omalovánky Omalovánky Omalovánky Omalovánky Omalovánky Omalovánky

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!