Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Dobrý začátek

V naší mateřské škole využíváme metodiku „Dobrý začátek“ (Schola Empirica), která vychází z teorie sociálního učení prof. Webster – Strattonové, která používá tzv. pyramidu učení. Tato pyramida popisuje metody práce, jejichž realizace vede k úspěšnému sociálně emočnímu rozvoji dětí.

Cíle sociálních činností

 • maňásekPomoc druhému člověku
 • Budování morálky, která je opřena o zvnitřnělé hodnoty, podle nichž budou zvažovat své chování
 • Osvojení si respektujících a účinných způsobů potřebných hranic chování

Obsah sociálních činností

 • maňásekNaplňování potřeb dětí – fyziologických, bezpečí, jistoty, lásky, sounáležitosti, úcty, uznání, seberealizace
 • Prostor pro sociální činnosti – volba a řízená hra, stravování, pobyt venku, rituály, cvičení, nepravidelné činnosti, hygiena
 • Využití her založených na motivaci nápodobou, náhodou soutěží….
 • Vytváření hranic partnerským přístupem
 • Efektivní komunikační dovednosti a postupy
 • Zvládání negativních emocí
 • Zažití přirozených důsledků svého chování
 • Využívání pozitivní zpětné vazby a přirozeného důsledku
 • Poznávání svých emocí
 • Schopnost řešit konflikty a mít kamarády
 • Umění spolupracovat

Rozvoj sociálních a emočních dovedností prostřednictvím scének s maňásky a zaměření na spolupráci s rodiči v této oblasti.

certifikát

SE_samolepka_web

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!