Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Programy na třídách

1. třída "ŠPENDLÍCI"

Projekt – „Na den paní učitelkou“

V rámci spolupráce s rodiči, probíhá již 5. rokem v 1. třídě „Špendlíci“ program s názvem „na den paní učitelkou“. Jde především o to, přiblížit rodičům, jak vypadá běžný den učitelky MŠ. I v letošním školním roce projevila zájem jedna z maminek, která si chtěla vyzkoušet tuto profesi. O tom, jaké má z tohoto dne pocity a jak by celkový den zhodnotila, se můžete dočíst v článku, který byl vytištěn v jihlavských listech. Třeba vám to více přiblíží naši práci, která někdy bývá náročná, ale i tak ji děláme s láskou a radostí.  A pokud vás to zaujalo natolik, že byste se i vy chtěli stát na den panem učitelem nebo paní učitelkou, tak budeme jedině rády a váš zájem uvítáme!

„Na den paní učitelkou“

 

2. TŘÍDA "HMYZÍCI"

Projekt "Čteme dětem"

Od ledna do června je rodičům v rámci spolupráce s MŠ nabízena možnost navštívit mateřskou školu v době odpočinku a přečíst dětem knihu dle vlastního výběru nebo s pomocí učitelek. Pokud budou mít rodiče možnost navštívit MŠ v době dopoledních činností, mohou si pro děti připravit vyprávění o svém povolání nebo zájmové činnosti a s dětmi i například společně něco vytvořit.

 

3. TŘÍDA "ŠPUNTÍCI"

projekt: "Mami, tati, hádáme"

 

Třídní projekt “Mami, tati, hádáme!” je zaměřen na spolupráci rodičů se školkou. Jak už z názvu projektu vyplývá, jedná se o hádanky, kdy je vždy v šatně na nástěnce na začátku měsíce vyvěšena hádanka. Úkolem dětí (a rodičů) je společně nakreslit odpověď na hádanku a vhodit do “boxíku”. Na konci měsíce si učitelka společně s dětmi obrázky prohlédne, obrázky děti popíší a řeknou kdo jim s kresbou pomáhal. Děti, které obrázek do MŠ donesly, dostanou odměnu.

4. TŘÍDA "UZLÍCI"

projekt: "Společné tvoření pro děti a rodiče"

 

Domácí pracovní sešit

S rodiči intenzivně spolupracujeme nejen v rámci konzultačních hodin a akcí, které pořádá naše MŠ, ale také se snažíme navázat spolupráci týkající se vzdělávání jejich dětí. Každé dítě má pracovní sešit, který si jednou za měsíc bere domů. Vždy jsou pro něj připraveny dva pracovní listy, které společně s rodiči vypracuje. Úkoly jsou zaměřeny na sociální dovednosti (pravidla, chování…), také se snažíme podporovat čtenářskou gramotnost – každý měsíc dítě nakreslí obrázek a rodič doplní název knihy, kterou společně přečetli. Díky tomu máme přehled o tom, jak moc rodiče věnují čas čtení knih, a jak intenzivně pracují na úkolech, které jsou jim zadány.

Měsíční hádanka

Na nástěnce v šatně mají děti vždy na jeden měsíc hádanku, která se vztahuje k danému tématu. Rodiče dětem hádanku přečtou a děti mají za úkol nakresli odpověď a hodit hádanku do boxíku. Vždy na konci měsíce si s dětmi ukazujeme obrázky, které nakreslily a za správné uhodnutí na ně čeká malá odměna.

Procvičování na doma

 Jedenkrát do měsíce se na nástěnce v šatně objevuje domácí úkol (sudoku, origami..). Děti mají možnost si ho odnést domů a společně s rodiči ho mohou vypracovat a procvičit si tak úkoly, které jim dělají ve školce problém. 

 

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!