Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Spolupráce

Spolupráce s rodiči

 • Rodičovské schůzky
 • Poradenské a konzultační schůzky
 • Vstupy do tříd, rozhovory s rodiči
 • Aktuální nástěnky
 • Ankety a dotazníky
 • Kulturní akce
 • Materiálně-technická pomoc škole

Spolupráce s partnery

 • Se ZŠ v Jihlavě
 • S Policií ČR
 • S Centrem pro rodinu a sociální péči Vysočina
 • S Magistrátem města Jihlava
 • S kulturními organizacemi
 • S Nemocnicí Jihlava
 • Se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina
 • S FC Vysočina
 • S Horáckým zimním stadionem
 • S vojáky
 • Se Záchrannou stanicí (ochrana přírody)
 • S Městskou knihovnou Jihlava
 • S Galerií
 • Se ZOO

Spolupráce se ZŠ Jihlava Demlova 32

 • Soutěže mateřských škol v divadle ZŠ
 • Soutěže mateřských škol v tělocvičně ZŠ
 • Cvičení dětí z MŠ v tělocvičně ZŠ
 • Zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ
 • Den otevřených dveří pro děti a jejich rodiče v ZŠ
 • Besídka ke Dni matek v divadle ZŠ

Spolupráce se ZŠ speciální

 • Využívání tělocvičny 1x týdně
 • Keramická dílna – společné tvoření z hlíny
 • Vánoční výstava prací dětí ze ZŠ
 • Pásmo písní a vánočních koled pro děti ze ZŠ
 • „Ozvěny“ – taneční program souboru Petrklíč
 • Společné vynášení moreny
 • Návštěva dětí ze ZŠ v MŠ
 • Sportovní den s FC Vysočina

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!