Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Školní vzdělávací program

Program

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání „Svět v rukou dětí“ vychází ze ŠVPPV MOZAIKA a je k dispozici k nahlédnutí v MŠ.

Cíle vzdělávacího programu:

  • Práce dětí MŠ.vést děti k tomu, aby se naučily efektivně se učit
  • budovat u dětí zájem a potřebu poznávat, získávat informace
  • vést děti k přijímání změn a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • umět kriticky myslet, umět si vybírat a za svou volbu nést  odpovědnost
  • učit se rozpoznávat problémy a hledat cesty k jejich řešení
  • rozvíjet tvořivost a představivost dětí
  • sdílet potřebu a zájem spolupráce s ostatními, mít v ostatních oporu a být součástí fungující skupiny
  • realizovat program sociálních dovedností  „Respektovat a být respektován“ v praxipravidla

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!