Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Motto a projekty

„Barevný je celý svět, pojď si o něm vyprávět“

Zvoněnka je malá víla, co u dveří zazvonila.
U bran naší školičky, kde jsou kluci, holčičky.
Zvoněnka se ráda směje – smích vždy u srdíček hřeje.
Zvoněnka si ráda zpívá – vrabcům bere notičky, vytváří z nich písničky.

Pomůže vám se vším ráda – mluvit, tvořit, jíst i hrát si,
najít si zde kamaráda, potom spolu zazpívat si.
Ať tu krásně zvoní radost, hlásky, smích a úsměvy,
se Zvoněnkou bude hezky dětem i všem dospělým.

zvon

Vychází ze ŠVP PV a TVP jednotlivých tříd:

 • ŠKOLÁČEK – projekt určený pro předškolní děti, zaměřený na rozvoj soustředění, konstruktivního, tvořivého, logického myšlení, grafomotorických schopností, pregramotností a celková příprava pro zdárný vstup do ZŠ. Práce na interaktivní tabuli.
   
 • HRAVÁ LOGOPEDIE – cílem projektu je rozvoj komunikačních dovedností, kvalitní provádění logopedické péče, získání rodičů k aktivní spolupráci při výchově řeči dětí. Prostředkem k dosažení těchto cílů je individuální práce s dětmi s vadami výslovnosti, spolupráce s rodiči. Logopedická prevence je prováděna v logopedické třídě v rámci běžného chodu MŠ denně. Poradenství pro rodiče dětí i z běžné třídy.
   
 • MUZIKOHRÁTKY – hudebně pohybové hry, rytmizace, zpívání, seznamování s různými (i netradičními) hudebními nástroji a hudbou, muzikofiletika.
   
 • SEZNAMOVÁNÍ S ANGLICKÝM JAZYKEM – prostřednictvím her, říkanek a písniček v průběhu dopoledních činností v běžné třídě.
   
 • KOUZELNÁ ZAHRÁDKA – environmentální výchova: pěstování rostlin a bylinek, ekologie, pracovní dovednosti, koloběh přírody a poznatky o přírodě, využívání přírodnin pro tvorbu.
   
 • ARTETERAPIE SE ZVONĚNKOU – RODINNÁ ARTETERAPIE – pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich rodiče, ARTEFILETIKA – během výuky jako prožitková forma učení.
   
 • PERSONA DOLLS – vědomá práce s předsudky – schopnost přijímat druhé lidi, naslouchat a komunikovat – emoční a sociální inteligence – pro starší děti.
   
 • ZVONĚNČINA ZAHRÁDKA – tvůrčí aktivity pro rodiče a jejich děti – relaxace, prvky artefiletiky, EVVO, poznávání, polytechnického vzdělávání, experimentování, fantazie, hra, pohoda.
   
 • OP JAK - Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - využití nových technologií ke zvýšení motivace dětí vedoucí k rozvoji oblastí potřebných pro vstup do základní školy.
   
 • Sezónní aktivity – návštěvy solné jeskyně, sezónní pohybové aktivity – plavání a saunování v Aqua Clubu Orca, sportovní dny, cvičení na školní zahradě s rodičem školy, výlety do přírody, dle aktuálních možností účast na kulturních, divadelních a jiných zajímavých akcích, oslavy lidových zvyků, tradic a svátků.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!