Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Třída BALÓNKY

  • BalónkyPaní učitelky – Eva Smrčková, Miroslava Šulistová
  • Asistentka pedagoga – Andrea Dopitová
  • telefonní číslo - 565 599 084

Třída BALÓNKY je zaměřena na tvořivé činnosti s různými druhy materiálů, především na hry s přírodními materiály. Třída je vybavena koutkem pro volné výtvarné a pracovní činnosti. Děti mohou využívat různé pomůcky, které u nich rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a výtvarné cítění.      

Ve výchovné práci v hojné míře využíváme hudebně pohybové a pěvecké činnosti. V rámci environmentální výchovy se děti seznamují s péčí o řasokouli.                                                              

U dětí upevňujeme hygienické a zdvořilostní návyky, podporujeme komunikativní dovednosti. Snažíme se dětem ve třídě vytvořit příjemnou atmosféru, aby pociťovaly klid, jistotu a bezpečí. Respektujeme osobnost dítěte a volíme individuální přístup.                                                                             

Podporujeme přirozený vývoj řeči tak, aby nedocházelo k patologickému vývoji řeči. Garantem tohoto projektu jsou logopedky ze SPC při ZŠ a SŠ Březejc.

Projekty třídy

Jazykové hrátky

Projekt se zaměřuje na rozvoj komunikačních schopností dětí, rozhýbání mluvidel dětí tak, aby došlo k přirozenému vývoji řeči bez patologie, probuzení zájmu rodičů o výslovnost jejich dětí.

Interiér třídy

třída Balónky

třída Balónky

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!