Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Třída KORÁLKY

  • KorálkyPaní učitelky – Mgr. Martina Adamcová, Bc. Zuzana Daňková
  • Asistentka pedagoga – Lenka Horová

Třída Korálky se nachází v přízemí budovy, je členitě rozdělena podlažním patrem s oddechovou zónou – ,,pelíškem“, který poskytuje dětem soukromí a zároveň podněcuje k různým aktivitám. Výtvarný a pracovní koutek nabízí dětem různorodé materiály pro rozvíjení tvořivosti.  Hry a hračky ve třídě jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy vybírat. Děti mají k dispozici knižní koutek.  Pravidelně dětem čteme, rozvíjíme u dětí čtenářskou pregramotnost. Uprostřed třídy je umístěn prostorný koberec určený ke hře na zemi. PC ve třídě je využíván k výuce (programy pro MŠ, tvořivé náměty a informace k jednotlivým blokům).

Před vchodem do třídy se nachází šatna a sociální zařízení. Na zdích, v  prostoru šatny jsou sítě určené pro výstavy dětských prací a nástěnky s informacemi pro rodiče. Jednou týdně využíváme tělocvičnu, kde je větší prostor pro pohybové vyžití a v prvním poschodí v ateliéru máme k dispozici interaktivní tabuli s výukovými programy pro předškolní děti. Pro odpolední odpočinek slouží ložnice, ze které se dá vyjít na terasu.

Největší věková skupina ve třídě jsou 3 leté děti a jim podřizujeme veškeré aktivity. Snažíme se o přátelskou atmosféru, klademe důraz na sebeobsluhu, samostatnost, komunikaci. Ve vzdělávacím procesu bereme ohled na individuální potřeby dětí, rozumovou vyspělost a praktické dovednosti.

Naše třída má k dispozici speciálního pedagoga, který povede 1x týdně logopedickou chvilku s dětmi.  Děti budou rozděleny do dvou skupin, pro lepší kontrolu nad kvalitou cviků a klidnější atmosféru.

S dětmi se účastníme různorodých kulturních a společenských akcí. Dle momentální situace a na doporučení Krajské hygienické stanice vybíráme a organizujeme takové akce, aby děti nebyly ohrožené nákazou (onemocnění Covid 19).

Ve třídě Korálky se staráme o šneka afrického. Podněcujeme u dětí lásku a péči o domácí mazlíčky.

Projekty třídy

Na procházce v bezpečí

Děti se seznámí s bezpečnou chůzí po chodníku a přecházením vozovky, se světelnou signalizací – semaforem a naučí se poznat reflexní prvku a pochopit význam jejich využití.

Rok s pohádkou

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, jsme se rozhodli přivést dětem divadlo do naší třídy. 

Kytičkové pokusohraní

Kontakt s přírodou se všemi jejími souvislostmi je pro dítě přirozenou potřebou. 

Interiér třídy

třída Korálky

interiér

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!