Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Třída KORÁLKY

  • KorálkyPaní učitelky – Bc. Zuzana Daňková, Radmila Fortelná
  • Asistentka pedagoga – Lenka Horová
  • telefonní číslo - 565 599 081

Třída Korálky se nachází v přízemí budovy, je členitě rozdělena podlažním patrem s oddechovou zónou – ,,pelíškem“, který poskytuje dětem soukromí a zároveň podněcuje k různým aktivitám. Výtvarný a pracovní koutek nabízí dětem různorodé materiály pro rozvíjení tvořivosti.  Hry a hračky ve třídě jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy vybírat. Děti mají k dispozici knižní koutek.  Pravidelně dětem čteme, rozvíjíme u dětí čtenářskou pregramotnost. Uprostřed třídy je umístěn prostorný koberec určený ke hře na zemi. PC ve třídě je využíván k výuce (programy pro MŠ, tvořivé náměty a informace k jednotlivým blokům).

Před vchodem do třídy se nachází šatna a sociální zařízení. Na zdích, v  prostoru šatny jsou sítě určené pro výstavy dětských prací a nástěnky s informacemi pro rodiče. Jednou týdně využíváme tělocvičnu, kde je větší prostor pro pohybové vyžití a v prvním poschodí v ateliéru máme k dispozici interaktivní tabuli s výukovými programy pro předškolní děti. Pro odpolední odpočinek slouží ložnice, ze které se dá vyjít na terasu.

Největší věková skupina ve třídě jsou 3 leté děti a jim podřizujeme veškeré aktivity. Snažíme se o přátelskou atmosféru, klademe důraz na sebeobsluhu, samostatnost, komunikaci. Ve vzdělávacím procesu bereme ohled na individuální potřeby dětí, rozumovou vyspělost a praktické dovednosti.

Ve třídě používáme zejména metody motivačního rozhovoru, vyprávění, demonstrace obrázků a dramatizace. Využíváme i moderní výukové metody jako je prožitkové učení, situační a spontánní sociální učení. 

S dětmi se účastníme různorodých kulturních a společenských akcí.

Ve třídě Korálky se staráme o šneka afrického. Podněcujeme u dětí lásku a péči o domácí mazlíčky.

Projekty třídy

Pohádkový svět

Náš celoroční projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské pregramotnosti u tří až čtyřletých dětí. V dnešní technické době znají děti především pohádky z televize, doma děti sledují pohádkové příběhy na tabletu nebo na počítačích.  Rodiče si tak často rádi od svých dětí odpočinou, když svému dítěti „pustí“ pohádku.

 V mateřské škole je pohádka často využívána jako motivační nástroj k činnostem, čtený text je prostředkem k poznání, k rozvoji citů a fantazie. Děti postupně vnímají slyšený text a snaží se mu porozumět, přemýšlí o něm. Pohádky mají rovněž funkci relaxační – četba před spaním. Prohlížení knih pomáhá ničit pomyslnou komunikační bariéru mezi učitelkou a dítětem, zájem o listování v knize a prohlížení ilustrací může být i společnou hrou kamarádů. Pohádky mohou potěšit srdce dítěte, tak i seniora. Pohádkový svět tak dává mnoho příležitostí, jak poznávat nejen okolní svět, ale také sám sebe. Proto jsme se s kolegyní rozhodly dětem nabídnout pohádkový svět v knihách, v nichž si do budoucna mohou získat zalíbení a kniha se tak může stát opravdovým přítelem už v raném věku.

 

Interiér třídy

třída Korálky

třída Korálky

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!