Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Třída KOSTIČKY

  • KostičkyPaní učitelky – Bc. Jana Pokorná, Pavla Bublová,
  • Asistentka pedagoga – Jaroslava Pátková
  • telefonní číslo - 565 599 082

Třída KOSTIČKY je třídou pro předškolní děti. Zaměřujeme se na rozvoj zdravého životního stylu a propagaci přirozených pohybových aktivit. Tato myšlenka prolíná denně všemi aktivitami. Nabízíme dětem předplavecký kurz, kurz bruslení, lyžování, in-line bruslení a letní školu v přírodě. Chodíme s dětmi často na výpravy, vedeme děti k ochraně přírody, objevujeme zapomenuté krásy naší Jihlavy. Ve třídě také chováme rybičky, o které se s dětmi společně staráme.

Při vzdělávání dětí využíváme prožitkového učení, pokusy a experimenty, pracujeme s interaktivní tabulí, využíváme tablet a robotickou včelku.

Na základě profesionality a odborného přístupu je podporován rozvoj osobnosti dítěte po stránce sociální, emoční i kognitivní. Naší snahou je fyzická i psychická pohoda vedoucí k tomu, aby veškeré dění ve třídě probíhalo bez spěchu a v dobré pohodě.

Děti se učí být laskavé, trpělivé, respektovat druhé, vážit si lidské práce, jednat samostatně, otevřeně a statečně, budují si tak svojí vlastní identitu.

Cílem našich projektů je zažít a pokusit se o aktivity, které budou děti naplňovat a případně se k nim budou rády vracet.

Projekty třídy

Duševní pohoda

Náš celoroční projekt jsme zaměřili na emoční pohodu dětí naší třídy. V projektu budeme u dětí spoluutvářet jejich osobnost, schopnost vnímat a respektovat svět kolem sebe. Nenásilnou formou motivačního příběhu žabáka Ferdy (loutky) a jeho emocí pronikneme do tajů vztahů jak hlubokých, tak srdečních. Naučíme se vnímat pocity své i pocity druhých. Projekt je zaměřen na vlastní prožitky a názory dětí, sebekázně, rozvoj komunikačních dovedností a rozvoj myšlenkových aktivit. Formou prvků tvořivé dramatiky vtáhneme děti do příběhu a budeme podporovat chuť zapojit se do řešení daného problému. Cílem bude poznání, že děti mohou své rozpoložení ovlivňovat.

Logohrátky

Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Březejc bude u dětí provedena logopedická depistáž a na jejím základě hravými aktivitami povedeme děti k motivaci chtít spolupracovat a podílet se na nápravě své chybné výslovnosti. Formou kolektivních chvilek a individuálních rozhovorů budeme  postupně dosahovat co nejlepších výsledků při nápravě komunikačních schopností.

Projekt se zaměřuje na rozvoj komunikačních schopností dětí, rozhýbání mluvidel dětí tak, aby došlo k přirozenému vývoji řeči bez patologie, probuzení zájmu rodičů o výslovnost jejich dětí.

Cílem našich projektů je zažít a pokusit se o aktivity, které budou děti naplňovat a případně se k nim budou rády vracet.

 

Interiér třídy

třída Kostičky

třída Kostičky

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!