Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Třída PASTELKY

  • pastelkyPaní učitelky – Mgr. Martina Adamcová, Mgr. Lenka  Novotná
  • Asistentka pedagoga – Miroslava Šulistová
  • telefonní číslo - 565 599 083

 

Třída PASTELKY se nachází v prvním podlaží budovy a je třídou dětí předškolního věku. Interiér třídy Pastelky je zařízen tak, aby dětem poskytoval různá zákoutí a soukromí, ale zároveň děti podněcoval k aktivitám, tvořivosti a rozvíjení fantazie.

 

S dětmi se zaměřujeme na dobrou připravenost na školní docházku. V rámci této přípravy na školu se dětem také věnujeme v době nespavé třídy po obědě a děti mají již na starosti svůj penál a společně plní úkoly v pracovním sešitě.

 

Za velmi důležitou považujeme vzájemnou komunikaci nejen mezi dětmi, ale i mezi dětmi a dospělými. Zároveň je pro nás důležitá komunikace s rodiči. Zaměřujeme se na socio-emoční rozvoj dětí, rozvoj zdravého životního stylu a pohybových dovedností. Nabízíme dětem předplavecký a lyžařský kurz, návštěvy solné jeskyně, různé vzdělávací kurzy a další akce. Ve školce také jednou týdně využíváme tělocvičnu nebo ateliér s interaktivní tabulí, který je přímo u naší třídy.

 

Ve třídě se letos věnujeme celoročnímu projektu, který se zaměřuje na čtenářskou pregramotnost „Poznáváme knihy se sovičkou Rozárkou“, kdy je hlavním cílem seznamovat děti s tištěnými knihami, různými tipy knih a podporovat tak jejich pozitivní vztah ke knihám.

 

Dalším celoročním projektem je „Jihlava vzdělává přírodou – Proměny lesa“, do kterého jsme se zapojili jako pilotní školka a třída, jelikož tento projekt uskutečňuje a zaštiťuje ZOO Jihlava centrum environmentálního vzdělávání PodpoVRCH. Náplní bude cyklus výukových programů o lese.

 

Poslední projekt, který jsme si pro naše letošní předškoláky připravili je projekt na rozvoj digitální gramotnosti „Hrátky se včelkou Digi“.

 

Všechny naše projekty propojujeme v rámci různých aktivit a během celého roku se také věnujeme i logopedické prevenci u dětí, které s námi v rámci prevence spolupracují.

Projekty třídy

Poznáváme knihy se sovičkou Rozárkou

Jedná se o celoroční projekt zaměřený na čtenářskou pregramotnost, kdy chceme děti v průběhu celého školní roku seznámit s různými knihami, ať z oblasti beletrie, a to především, tak i s různými encyklopediemi, atlasy, deníky, sešity atd.

Děti si v průběhu celého roku budou vytvářet čtenářský deník a takovou doplňující činností bude ještě tvorba vlastní knihy – deníku zážitků a vzpomínek.

Jihlava vzdělává přírodou - Proměny lesa

Jedná se o pilotní celoroční projekt, který uskutečňuje a zaštiťuje ZOO Jihlava centrum environmentálního vzdělávání PodpoVRCH.

Náplní bude cyklus výukových programů o lese – 3 výukové programy v ZOO a 3 úkoly do školky. Dále budeme mít možnost zapůjčení lesních batohů a projekt ukončíme závěrečným setkáním v ZOO.

Hrátky se včelkou Digi

V rámci projektu chceme u dětí rozvíjet logického myšlení, prostorové představivosti, plánování a základní matematické dovedností. S jeho pomocí děti pochopí algoritmy a mohou si vymyslet a vyzkoušet jednoduché programy. Digitalizační technologie budeme prolínat v rámci týdenních tematických plánů třídy.

Interiér třídy

třída Pastelky

třída Pastelky

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!