Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Třída PASTELKY

  • pastelkyPaní učitelky – Mgr. Martina Adamcová, Mgr. Lenka  Novotná
  • Asistentka pedagoga – Sabina Sokoliová
  • telefonní číslo - 565 599 083

Třída PASTELKY se nachází v prvním podlaží budovy a je třídou dětí předškolního věku. Interiér třídy Pastelky je zařízen tak, aby dětem poskytoval různá zákoutí a soukromí, ale zároveň děti podněcoval k aktivitám, tvořivosti a rozvíjení fantazie.

 

S dětmi se zaměřujeme na dobrou připravenost na školní docházku. V rámci této přípravy na školu se dětem také věnujeme v době nespavé třídy po obědě a děti mají již na starosti svůj penál a společně plní úkoly v pracovních sešitech.

 

Za velmi důležitou považujeme vzájemnou komunikaci nejen mezi dětmi, ale i mezi dětmi a dospělými. Zároveň je pro nás důležitá komunikace s rodiči. Zaměřujeme se na socio-emoční rozvoj dětí, rozvoj zdravého životního stylu a pohybových dovedností. Nabízíme dětem předplavecký a lyžařský kurz, návštěvy solné jeskyně, různé vzdělávací kurzy a další akce. Ve školce také jednou týdně využíváme tělocvičnu nebo ateliér s interaktivní tabulí, který je přímo u naší třídy.

 

Ve třídě se věnujeme celoročnímu projektu, který se zaměřuje na čtenářskou pregramotnost a nese název „Poznáváme knihy se sovičkou Rozárkou“. Hlavním cílem je seznamovat děti s tištěnými knihami, různými tipy knih či časopisů a podporovat tak jejich pozitivní vztah ke knihám. Zároveň si s dětmi chceme přiblížit během roku více klasické pohádky, které děti v dnešní době už ani tolik neznají. Bude se jednat celkem o 20 vybraných pohádek.

 

A druhý celoroční projekt, který jsme si pro naše letošní předškoláky připravili je projekt na rozvoj digitální gramotnosti s názvem „Hrátky se včelkou Digi“.

 

Oba naše projekty propojujeme v rámci různých aktivit a během celého roku se také věnujeme i logopedické prevenci u dětí, které s námi v rámci prevence spolupracují.

 

Projekty třídy

„Poznáváme knihy se sovičkou Rozárkou“

Jedná se o celoroční projekt zaměřený na čtenářskou pregramotnost, kdy chceme děti v průběhu celého školní roku seznámit s různými knihami, ať z oblasti beletrie, a to především, tak i s různými encyklopediemi, atlasy, deníky, sešity atd.

Dále se chceme zaměřit na klasické pohádky, které děti v dnešní době už tolik neznají a chceme jim je více přiblížit (každý měsíc dvě, celkem tedy 20 pohádek).

Děti si v průběhu celého roku budou vytvářet čtenářský deník o přečtených knihách a pohádkách, o kterých si budeme povídat.

„Hrátky se včelkou Digi“

V rámci projektu chceme u dětí rozvíjet logické myšlení, prostorové představivosti, plánování a základní matematické dovednosti. S jeho pomocí děti pochopí algoritmy a mohou si vymyslet a vyzkoušet jednoduché programy. Digitalizační technologie budeme prolínat v rámci týdenních tematických plánů třídy.

Interiér třídy

třída pastelky

třída Pastelky

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!