Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Třída PASTELKY

  • pastelkyPaní učitelky – Radmila Fortelná, Mgr. Lenka  Novotná
  • Asistentka pedagoga – Miroslava Šulistová

Třída PASTELKY se nachází v prvním podlaží budovy a je třídou dětí předškolního věku. Interiér třídy Pastelky je zařízen tak, aby dětem poskytoval různá zákoutí a soukromí, ale zároveň děti podněcoval k aktivitám, tvořivosti a rozvíjení fantazie.

S dětmi se zaměřujeme na dobrou připravenost na školní docházku. V rámci této přípravy na školu se dětem také věnujeme v době nespavé třídy po obědě.

Za velmi důležitou považujeme vzájemnou komunikaci nejen mezi dětmi, ale i mezi dětmi a dospělými. Zároveň je pro nás důležitá komunikace s rodiči. Zaměřujeme se na socio-emoční rozvoj dětí, rozvoj zdravého životního stylu a pohybových dovedností. Nabízíme dětem předplavecký kurz, návštěvy solné jeskyně, vzdělávací kurzy a další akce. Ve školce jednou týdně využíváme tělocvičnu a také ateliér s interaktivní tabulí, který je přímo u naší třídy.

Projekty třídy

Propojení světa seniorů a dětí

Hlavním cílem projektu je podpořit přirozené navazování mezigeneračních vztahů mezi seniorem a předškolním dítětem.

S knihami jsme kamarádi

Hlavním cílem je seznamovat děti s tištěnými knihami, různými tipy knih a podporovat tak jejich pozitivní vztah ke knihám.

Oba projekty propojujeme v rámci různých aktivit.

Interiér třídy

interiér

interiér

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!