Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O nás

logoBudova mateřské školy má charakter rodinné vily, která byla postavena v roce 1929 a je jednou ze slavných vil kraje Vysočina. Mateřská škola je umístěna do klidné městské lokality, v blízkosti je sídliště a historické centrum města. Klidné městské prostředí nabízí spoustu podnětů k využití této lokality, zejména přímý kontakt s přírodou.

Naší snahou je vytvořit inspirativní prostředí pro všestranný rozvoj dětí, zprostředkovat smysluplné prožitky a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Dětskou hru využíváme jako základní prostředek k přirozenému rozvoji dětí. Podporujeme dětskou fantazii, samostatnost a tvořivost.

Provoz školy: od 6,00 do 16,00 hodin.

Kapacita školy: 34 dětí, které jsou rozdělovány podle věku do dvou tříd.

Třída Berušky - učitelky: Mgr. Iva Remsová, Romana Bohuslavová

Kapacita třídy je 17 dětí, zpravidla ve věku od 3 do 4,5 (5) let.

Děti nejmladší věkové skupiny se v této třídě učí prioritně základní hygienické, společenské a sociální návyky, rozvíjet hru, začlenit se do kolektivu dětí a umět komunikovat ve skupině. Jako základní prvek rozvíjení osobnosti preferujeme hru, prožitkové a situační učení. Zařazujeme dramatické, hudební, výtvarné a pohybové činnosti. Inspiraci k plnění cílů z environmentální oblasti čerpáme přírodního prostředí v okolí naší mateřské školy.

Třída Motýlci - učitelky: Bc. Jana Waignerová, Kamila Koubová

Kapacita třídy je 17 dětí, ve věku od 5 do 6 (7) let.  

V této třídě se zaměřujeme na všestranný rozvoj dětí a cílenými edukačními aktivitami připravujeme děti na úspěšný přechod do základní školy. Podporujeme rozvoj sociálního cítění, samostatnosti, myšlení a řeči. Nabízíme dětem činnosti, které respektují individuální tempo, zájem a schopnosti dětí.                                          

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který má název “BERUŠČINO PUTOVÁNÍ“.

Prioritní zaměření

 • Systematická příprava na přechod do ZŠ, spolupráce se základní školou a ped. psychologickou poradnou
 • ICT gramotnost – výukové programy.
 • Podpora jazykových, řečových a komunikativních dovedností
 • Preventivní programy, podpora sociálního rozvoje.
 • Rozvoj pohybových, hudebních a estetických činností.
 • Formování vztahu dětí k přírodě a k životnímu prostředí.
 • Plavecký výcvik, solná jeskyně, kulturní akce, pobyty v ZOO a ve vzdělávacím centru Pod Povrchem, turistické výpravy, kultura, tvořivé dílny, estetické činnosti, spolupráce s dalšími organizacemi.

Denní režim

 • 06,00 – 08,00     scházení dětí, volné hry, individuální činnosti dětí, hygiena
 • 08,10 – 08,45     podávání ranní svačiny (třídy se střídají v jídelně postupně)
 • 08,45 – 09,30     činnosti nabízené učitelkou – skupinové, individuální, programový blok
 • 09,30 – 11,30     příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,30 – 12,15     oběd ( třídy postupně)
 • 12,00 – 12,30     vyzvedávání dětí po obědě
 • 12,30 – 13,50     odpočinek a spánek dětí, relaxační a individuální činnosti
 • 14,00 – 14,25     hygiena, převlékání, odpolední svačina
 • 14,30 – 16,00     vyzvedávání dětí, volné hry

Strava je dovážena ze školní jídelny v MŠ Seifertova, která je zařazena do projektu „SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Co děti potřebují do školky

 • přezůvky do třídy (obuv s pevnou patou, světlou podrážkou, ne pantofle ani crocsy)
 • vlastní hrníček
 • pohodlné oblečení do třídy
 • náhradní spodní prádlo, oblečení (u malých dětí raději více)
 • oblečení na pobyt venku – sportovní, nejlépe takové, které lze snadno očistit
 • holínky, pláštěnku – celoročně ve skříňce
 • pyžamo na odpolední odpočinek
 • papírové kapesníčky (1x krabice, 1x kapesníky v balíčcích)
 • holčičky hřebínek 

Doporučujeme všechny věci podepsat nebo označit. 

Interiér MŠ

TŘÍDA BERUŠKY

TŘÍDA BERUŠKY

TŘÍDA MOTÝLCI

TŘÍDA MOTÝLCI

LOŽNICE

LOŽNICE

ŠATNA

ŠATNA

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!