Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O nás

 • MŠ Hálkova – JeřabinkaJsme jednotřídní MŠ, která je součástí právního subjektu – Mateřská škola Mozaika Jihlava.
 • Nacházíme se v okrajové, klidné části města v Heleníně – v dosahu MHD č. 12, ve starším řadovém domku. Interiér školky tvoří třída spojená s hernou, šatna, sociální zařízení, výdejna stravy, půda a technické zázemí.
 • Součástí MŠ je přilehlá zahrada, která slouží dětem k hrám a pohybovým aktivitám v době příznivého počasí během celého roku.
 • Historie mateřské školy spadá do 40. let 20. století a má v této lokalitě svoji tradici a nezastupitelnou úlohu. Během svého provozu školka prošla řadou technických úprav a rekonstrukcí – roku 2021 došlo k osazení nového venkovního mobiliáře z akátového dřeva, roku 2020 byla vyměněna okna a částečně rekonstruován krov, v roce 2019 se dočkala mateřská škola nové výdejny. Roku 2010 se renovovalo sociální zařízení (v souladu s hygienickými požadavky). Došlo i k opravám podlah a zvětšení herního prostoru.
 • Okolí školy dává možnost bohatého přírodního, pohybového a zdravého vyžití dětí. Chodíme na krátké, ale i dlouhé vycházky do okolní přírody a v rámci environmentální výchovy pozorujeme a vnímáme její zákonitosti a rozmanitosti.

PODPORUJEME a POSILUJEME

pismenka_pod_sebou_jpg1

SPOLUPRACUJEME:

S rodiči:

pořádáme:

 • tvořivá odpoledne s rodiči a dětmi
 • besídku ke Dni matek
 • pasování předškoláků na školáky, prožitkové odpoledne

nabízíme:

 • průběžnou informovanost rodičů během školního roku
 • domácí klidné prostředí
 • individuální přístup
 • logopedickou prevenci
 • evaluační dotazníky a ankety pro rodiče
 • spoluúčast rodičů při adaptaci dítěte v MŠ

uvítáme:

 • materiální a technickou pomoc od rodičů

S partnery:

partneři:

 • základní škola
 • knihovna
 • DDM
 • Divadlo Na kopečku
 • ZOO
 • Policie ČR a MP
 • Plavecký bazén
 • Nemocnice a ZZS
 • F – point
 • PPP a SPC
 • Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a SŠ Březejc- logopedické depistáže

Projekty:

- Celé Česko čte dětem

- Jihlava vzdělává přírodou, projekty ZOO Jihlava "Proměny lesa"

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!