Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O nás

Nástupem do mateřské školy opouští dítě „bezpečí“ rodiny a stává se součástí nového společenství dětí a dospělých.  Filosofií naší školy je vytvořit mateřskou školu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí , kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska.

Je nutné se zaměřit  na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou a vychovat samostatné a sebevědomé děti, schopné komunikovat a spolupracovat.

Nabídka

– Systematická příprava dětí pro vstup do ZŠ – předškolní třídy, rozvoj gramotností

– Rozvoj emoční gramotnosti, prosociálního vzdělávání a efektivní komunikace

– Logopedická prevence nápravy řeči – preventistka pracuje v každé třídě

– Sezonní pohybové aktivity „Příroda je tělocvična“

– Další pohybové aktivity na dostatečně vybavené školní zahradě

– Vyznáváme zdravý životní styl, organizujeme vycházky, výlety, školu v přírodě,

  další environmentální aktivity

– „Veselé pískání“ – hra na flétnu, podpora správného dýchání

– Společné akce s rodiči, tvořivé dílny, kulturní akce, „Den školky“

– ICT výukové programy v každé třídě

– Projekt „Celé Česko čte dětem“, práce s knihou

O školce

  • Mateřská škola Mahenova 3, Jihlava, jedno z odloučených pracovišť právního subjektu Mateřská škola Mozaika Jihlava, je šestitřídní sídlištní mateřská škola s dobrou dopravní obslužností, situovaná  nedaleko Krajského úřadu Jihlava a Nemocnice Jihlava.
  • Prostorné a prosluněné třídy dávají dostatek možností pro pohybové, herní a vzdělávací aktivity dětí.Naše mateřská škola má název ˇ“Školka u čtyř barviček“ proto mají třídy svůj barevný ráz ( žlutá, zelená, modrá, červená, žlutozelená a modročervená) a od barev se odvíjí i názvy tříd – Žlutá, Zelená, Modrá, Červená, Kostičky a Proužky.
  • Školu obklopuje velká zahrada, která je využívána k pohybovým aktivitám dětí a k akcím školy.

jarní výprava

  • Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, využíváme prvky tvořivé dramatiky, programů „Začít spolu“ a „Zdravá mateřská škola“. Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, na jejichž tvorbě se podílely všechny učitelky, a které jsou společné pro všechny třídy. Časový rozsah těchto bloků je pouze orientační, učitelky si je přizpůsobují a rozpracovávají ve svých Třídních vzdělávacích programech do dílčích tématických celků podle svých potřeb a podmínek. odkaz
  • Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči, spolupracujeme také se Základní školou T.G.Masaryka, Pedagogicko-psychologickou poradnou Jihlava, Speciálně pedagogickým centrem Jihlava a dalšími organizacemi.

bruslení

  • V mateřské škole pracuje 13 pedagogických pracovnic, 3 kuchařky, vedoucí stravovny a 5 provozních zaměstnanců. Součástí školy jsou školní jídelna a také prádelna kde zajišťujeme praní prádla pro většinu odloučených pracovišť.
  • Veškerá snaha všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby u nás děti byly maximálně šťastné a spokojené.

Fotogalerie

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!