Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O nás

Nástupem do mateřské školy opouští dítě „bezpečí“ rodiny a stává se součástí nového společenství dětí a dospělých.  Filosofií naší školy je vytvořit mateřskou školu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska.

Je nutné se zaměřit  na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou a vychovat samostatné a sebevědomé děti, schopné komunikovat a spolupracovat.

O školce

  • Mateřská škola Mahenova 3 Jihlava, jedno z odloučených pracovišť právního subjektu Mateřská škola Mozaika Jihlava, je šestitřídní sídlištní mateřská škola s dobrou dopravní obslužností, situovaná  nedaleko Krajského úřadu Jihlava a Nemocnice Jihlava.
  • Prostorné a prosluněné třídy dávají dostatek možností pro pohybové, herní a vzdělávací aktivity dětí.Naše mateřská škola nese název “Školka u čtyř barviček“ proto mají třídy svůj barevný ráz ( žlutá, zelená, modrá, červená, žlutozelená a modročervená) a od barev se odvíjí i názvy tříd – Žlutá, Zelená, Modrá, Červená, Kostičky a Proužky.
  • Školu obklopuje velká zahrada, která je využívána k pohybovým aktivitám dětí a k akcím školy.

 

  • Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, využíváme prvky tvořivé dramatiky, programů „Začít spolu“ a „Zdravá mateřská škola“. Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, na jejichž tvorbě se podílely všechny učitelky, a které jsou společné pro všechny třídy. Časový rozsah těchto bloků je pouze orientační, učitelky si je přizpůsobují a rozpracovávají ve svých Třídních vzdělávacích programech do dílčích tématických celků podle svých potřeb a podmínek.
  • Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči, spolupracujeme také se Základní školou T.G.Masaryka, Pedagogicko-psychologickou poradnou Jihlava, Speciálně pedagogickým centrem Jihlava, Speciálně pedagogickým centrem Březejc a dalšími organizacemi.

 

  • V mateřské škole pracuje 13 pedagogických pracovnic, 3 kuchařky, vedoucí stravovny a 5 provozních zaměstnanců. Součástí školy jsou školní jídelna a také prádelna kde zajišťujeme praní prádla pro většinu odloučených pracovišť.
  • Veškerá snaha všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby u nás děti byly maximálně šťastné a spokojené.

skolka

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!