Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Vzdělávání

Omluvení nepřítomnosti dítěte

 • povinnost zákonného zástupce je omlouvat nepřítomnost dítěte osobně (nejpozději do 12.15 hod.) na následující den, nebo telefonicky paním učitelkám ve své třídě.
 • v pondělí lze stravu odhlásit nejpozději do 8.00 hod
 • předškolákům musí rodiče absenci omlouvat písemně na omluvný formulář - známou absenci předem a po nemoci nejpozději do 3 dnů po příchodu do MŠ

Je potřeba dítě doodhlašovat v případě prodloužení absence, jinak Vám budou propadávat obědy. (Př.: Odhlásíte dítě na pondělí, tudíž od úterý do konce týdne máte automaticky přihlášené obědy, pokud dítě dále neomluvíte.)

Aktivity v průběhu školního roku

 • plavecký výcvik pro předškolní děti na bazénu ZŠ Demlova
 • návštěvy solné jeskyně
 • lyžarský výcvik "Zajda"
 • Den školky (rozloučení s předškoláky)
 • návštěvy zoologické zahrady
 • školní výlety
 • tvořivá odpoledne s rodiči (různorodá tématika)
 • vánoční besídka
 • škola v přírodě pro předškolní děti
 • divadla v MŠ (2-4x ročně - dle situace)
 • delší výpravy do přírody
 • účast na různorodých kulturních akcích (muzeum, galerie, filharmonie, divadla,...)
 • pravidelné návštěvy programů Zoo PodPovrch

Obsah vzdělávání

 • systematická příprava dětí pro vstup do ZŠ – předškolní třídy, rozvoj gramotností
 • rozvoj emoční gramotnosti, prosociálního vzdělávání a efektivní komunikace
 • logopedická prevence nápravy řeči – preventistky pracují ve třídách a spolupracujeme s SPC Březejc
 • sezonní pohybové aktivity „Příroda je tělocvična“
 • další pohybové aktivity na dostatečně vybavené školní zahradě
 • vyznáváme zdravý životní styl, organizujeme vycházky, výlety, školu v přírodě, další environmentální aktivity
 • „Veselé pískání“ – hra na flétnu, podpora správného dýchání
 • společné akce s rodiči, tvořivé dílny, kulturní akce, „Den školky“
 • ICT výukové programy v každé třídě
 • projekt „Celé Česko čte dětem“, práce s knihou
 • zaměřujeme se na rozvoj motoriky hrubé a jemné

 

Podrobnou nabídku vzdělávání naleznete v dokumentech ŠVP PV, které jsou umístěny na nástěnkách u obou vchodů do MŠ.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!