Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Školní vzdělávací program

 

Nabídka vzdělávání

 • systematická příprava dětí pro vstup do ZŠ – předškolní třídy, rozvoj gramotností
 • rozvoj emoční gramotnosti, prosociálního vzdělávání a efektivní komunikace
 • logopedická prevence nápravy řeči – preventistky pracují ve třídách
 • sezonní pohybové aktivity „Příroda je tělocvična“
 • další pohybové aktivity na dostatečně vybavené školní zahradě
 • vyznáváme zdravý životní styl, organizujeme vycházky, výlety, školu v přírodě, další environmentální aktivity
 • „Veselé pískání“ – hra na flétnu, podpora správného dýchání
 • společné akce s rodiči, tvořivé dílny, kulturní akce, „Den školky“
 • ICT výukové programy v každé třídě
 • projekt „Celé Česko čte dětem“, práce s knihou
 • zaměřujeme se na rozvoj motoriky hrubé a jemné

 

Dokumenty ŠVP PV jsou umístěny na nástěnkách u obou vchodů do MŠ.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!