Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Školní vzdělávací program

 

Nabídka vzdělávání

  • systematická příprava dětí pro vstup do ZŠ – předškolní třídy, rozvoj gramotností
  • rozvoj emoční gramotnosti, prosociálního vzdělávání a efektivní komunikace
  • logopedická prevence nápravy řeči – preventistky pracují ve třídách
  • sezonní pohybové aktivity „Příroda je tělocvična“
  • další pohybové aktivity na dostatečně vybavené školní zahradě
  • vyznáváme zdravý životní styl, organizujeme vycházky, výlety, školu v přírodě, další environmentální aktivity
  • společné akce s rodiči, tvořivé dílny, kulturní akce, „Den školky“
  • ICT výukové programy v každé třídě
  • projekt „Celé Česko čte dětem“, práce s knihou
  • zaměřujeme se na rozvoj motoriky hrubé a jemné

 

Dokumenty ŠVP PV jsou umístěny na nástěnkách u obou vchodů do MŠ.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!