Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Kostičky

 

Třídní učitelky

  • Bc. Lenka Dvořáková – zástupkyně ředitelky pro  MŠ Mahenova
  • Naděžda Paulová
  • Miroslava Štěpánková

Věk dětí: 5 – 6 let (věkově homogenní)

Email: msmahenova.kosticky@seznam.cz

kostičky

Třída předškolních dětí. Vzdělávání je zaměřeno na systematickou přípravu dětí do ZŠ.

Vzdělávání je dále zaměřeno na rozvoj sociálních a komunikativních dovedností, emoční gramotnosti s využitím loutek „Mapeťáků“. Zaměříme se na aktivní komunikaci s dětmi z projektu Dobrý začátek. Vedeme je k rozvíjení prosociálního chování, ochotě spolupracovat, radovat se z úspěchů vlastních, ale i kamarádů. Nedílnou součástí je rozvoj gramotností (předčtenářské, předmatematické, environmentální, ICT a dalších). Třída je rozdělena na tematické hrací a pracovní koutky tak, aby děti měly dostatek prostoru pro volnou hru, pohyb a svobodnou volbu činností. Nedílnou součástí je i tvořivá dramatika. Prioritně se zaměříme na předčtenářskou gramotnost, zřízením koutku knihovny. Při pravidelných delších vycházkách (1 x týdně) zvyšujeme fyzickou zdatnost dětí a poznáváme přírodu a naše město. Pravidelně zařazujeme sezónní pohybové aktivity, využíváme permanentku do ZOO, akce v PodPovrchu. Využíváme další pohybové a kulturní aktivity. Ve třídě pracuje logopedická asistentka, která pracuje v rámci prevence nápravy řeči u dětí a spolupracuje s logopedkami SPC Březejec.

kostičky

kostičky

kostičky

koupelna

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!