Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Zelená třída

 

Třídní učitelky:

  • Kristýna Šamanová
  • Lada Komínová
  • Bc. Hana Šimečková

Věk dětí: 3,5 – 5 let (věkově heterogenní)

Email: ms.zelena.trida@gmail.com

zelenáčci

Klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí a vedeme je k samostatnosti, zodpovědnosti, soustředěnosti, rozvoje všech klíčových kompetencí. V průběhu roku poznáváme lidové tradice a zvyky formou písní, říkadel a tanečních her pro děti, které v nich probouzejí radost z rytmu a pohybu a získávání nových poznatků a dovedností. Pořádáme celodenní tematické výlety a každý týden jdeme na tematické výpravy do přírody za poznáním v návaznosti na TVP PV. Zdraví a fyzickou zdatnost dětí podporujeme sezonními pohybovými aktivitami a návštěvami v solné jeskyni. Rádi navštěvujeme různé kulturní akce a využíváme permanentku do ZOO a programy ZOO Pod Povrchem. Zaměřujeme se na rozvíjení spontánní hry, která vychází z přirozených potřeb dítěte a jejímž prostřednictvím se aktivně vypořádává se světem. Snažíme se o pozitivní klima a klidnou atmosféru ve třídě a naší prioritou je spokojené dítě, které se do školky těší. Ve třídě chováme šneka, kterého mají děti možnost pozorovat a pečovat o drobné zvířátko v teráriu.

S dětmi společně vytváříme pravidla třídy, děti hlídají jejich dodržování. Učíme tím děti vzájemnému respektu, empatii a rozvíjíme prosociální a emoční gramotnost.

zelenáčci

zelenáčci

zelenáčci

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!