Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání dětí s povinným předškolním vzděláváním.

Týká se dětí narozených od 1.9.2014 až 31.8.2015 a starších.

Na základně novelizace školského zákona ze dne 25.8.2020 a s vydanou metodikou z 17.8.2020 MŠMT o provozu škol a školských zařízeních ve školním roce 2020-2021, vzhledem ke Covid-19, mají děti s povinným předškolním vzděláváním povinnost vzdělávat se distančně. K tomuto bude přistupováno v případě, že bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí v MŠ.

Distanční vzdělávání bude probíhat především v inspirativních návrzích na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby, pozorování, pracovní listy…

Doporučení k činnostem by měla vycházet z individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivce (grafomotorika, sluchová diferenciace, zraková diferenciace…)

Výuka pro tyto děti bude v případě uzavření školy probíhat elektronicky, popřípadě na žádost rodičů dětí elektronicky.

Rodiče budou o způsobu vzdělávání informováni na www stránkách školy, nebo telefonicky učitelkami předškolních dětí.

Konzultace o průběhu a výsledcích vzdělávání bude probíhat taktéž elektronickou formou – emailové zprávy, fotografie z činností dětí skenování pracovních listů… nebo telefonicky, dle možností rodičů.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!