Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O nás

Mateřská  škola  PASTELKAMateřská  škola  PASTELKA  má  čtyři  třídy  s  počtem   do  22 dětí. Tento počet nám usnadňuje možnost volit individuální i skupinové formy vzdělávací práce, poskytuje dostatek příležitostí k sociálním kontaktům, prosociálnímu učení, individualizaci vzdělávání a kvalitní přípravě dětí na vstup do základní školy.

budova mšNázev školy – Pastelka vystihuje jeden z hlavních cílů vzdělávací práce – podporovat a rozvíjet výtvarné dovednosti dětí a jejich estetické cítění. Tak jako každá pastelka má svoji barvu, tak i svět, který nás obklopuje, učíme děti vnímat ve všech barevnostech.

Výtvarnými činnostmi přispíváme k bohatšímu vnímání a citovému prožívání skutečnosti. Výtvarné techniky volíme jako jeden z nejvýznamnějších prostředků rozvíjení osobnosti dítěte. Naším záměrem je, aby se dítě setkávalo s malbou, kresbou a jinými výtvarnými technikami, materiály a pomůckami, které nabízejí možnost sebevyjádření jinou formou než slovní.

ZahradaBudovu školy obklopuje ze všech stran zahrada. Je prostorná a uspořádaná tak, aby umožňovala dětem maximální pohybové vyžití po celý rok.

Poskytuje prostor pro míčové a kolektivní hry i zákoutí pro individuální nebo skupinovou hru. Poskytuje prostor pro vzdělávání dětí v oblasti environmentální a polytechnické.

V blízkosti mateřské školy jsou dvě základní školy, kam většina našich předškoláků odchází do 1. třídy. S oběma školami je navázána aktivní spolupráce.

Další možností, kterou nám lokalita umožňuje, je environmentální vzdělávání v přírodě. Nabízí se nám možnosti plánovat řadu pozorování, výletů, přírodních vycházek a pěších tematických výletů s dětmi do okolí.  Díky dobré dopravní obslužnosti a ne příliš velké vzdálenosti od centra města patří do našich vzdělávacích cílů i poznávání historie města, jeho významných míst, důležitých budov a tradičních slavností.

Naše mateřská škola se zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory  v oblasti socio-emočního  rozvoje  předškolních  dětí  založeném  na  implementaci  metodiky „Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách a získala certifikát 

SE_samolepka_webZnamená to, že:

  • Pedagogický sbor MŠ je proškolený v metodice Dobrý začátek
  • MŠ uplatňuje principy metodiky Dobrý začátek v přímé práci s dětmi i rodiči
  • MŠ aktivně zapojuje rodiče do dění v mateřské škole
  • MŠ se zaměřuje na vytváření pozitivního prostředí školy
  • MŠ je otevřená spolupráci s ostatními MŠ
  • MŠ se podílí na hodnocení dopadu metodiky Dobrý začátek
  • MŠ se podílí na šíření principů metodiky Dobrý začátek

DOBRÝ ZAČÁTEK

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!