Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ a rodiče

Nové děti

Informace pro rodiče, kteří k nám vedou dítě poprvé:

 • U vstupu do MŠ je hlavní nástěnka s aktuálními informacemi
 • Za vstupními dveřmi, na hlavní chodbě, se nachází šatny dětí
 • V šatně má každé dítě skříňku na osobní věci podle přidělené značky.
 • Značky dětí jsou vyvěšené na nástěnce v šatně
 • V šatně se děti převlékají do oblečení určeného pro pobyt ve třídě, přezují se a boty nechávají ve vysouvacím botníku pod skříňkami.
 • Ve skříňce doporučujeme nechávat náhradní oblečení (zejména spodní prádlo, ponožky, tričko)
 • Bačkorky patří do poličky ve skříňce
 • Rodiče odvedou děti do třídy – každá třída má své označení na dveřích.
 • První den mohou rodiče být s dítětem ve třídě po dobu nezbytně nutnou.
 • Vlastní hračky si děti do školky nenosí.
 • Rodiče mohou fotografovat i pořizovat videozáznam z nástupu dítěte do mateřské školy pouze k osobnímu účelu, nikoliv na prezentaci na sociálních sítích.
 • Děti si s sebou vezmou do třídy vlastní porcelánový/keramický/ hrneček, papírové kapesníky, pyžamko s plyšákem na spaní.
 • Lůžkoviny + povlečení děti dostanou školkové, není potřeba nosit další hygienické potřeby.
 • Ukažte dítěti značku, aby si ji dobře pamatovalo
 • Všechny potřebné informace o provozu a organizaci školky a tříd najdete na nástěnce u hlavního vchodu nebo v příslušných řádech školy, které jsou uloženy v organizéru u kanceláře zástupkyně ředitelky.

               Na všechny se těší kolektiv mateřské školy PASTELKA

Podrobně popsané provozně organizační informace jsou v PROVOZNÍM ŘÁDU ŠKOLY, který je k dispozici ve vestibulu školy.

Co děti do mateřské školy potřebují

 • Podepsané nebo označené osobní věci tak, aby si je dítě poznalo
 • Pohodlné domácí oblečení (triko, tepláky, pohodlné kalhoty, legíny, sukně apod.)
 • Na přezutí – bačkorky nebo obuv za patu
 • Denně čisté papírové kapesníky (možno nechat ve třídě)
 • Porcelánový hrnek na čaj (pro pitný režim po celý den)
 • Oblečení na zahradu, náhradní oblečení (spodní prádlo, punčošky, ponožky atd.) si děti  ukládají do šatních skříněk
 • Pyžama na odpolední odpočinek, mohou mít vlastní plyšovou hračku  (případně  dětský časopis, knihu)
 • Děti do MŠ nepotřebují : žvýkačky, sladkosti v kapsách, vlastní hračky, šperky, drobné hračky, které se dají rozložit, vlastní pití v pet lahvích aj.

Odhlašování dětí při absenci

Školní stravování se poskytuje strávníkovi pouze v době jeho pobytu ve škole, podle § 4 odst. 9 vyhlášky č.107/2005 Sb. se první den neplánované nepřítomnosti  považuje za pobyt ve škole. Rodiče odhlašují děti v kanceláři ŠJ, nebo ve třídě u pí učitelky osobně či telefonicky na číslech 567333012, 567221058, každý pracovní den v době od 6,00 hodin do16,00 hodin. V případě nepřítomnosti dítěte je třeba nejpozději do 13,00 hodin odhlásit oběd, popřípadě odpolední svačinu pro následující den.  V pondělí je možnost odhlásit oběd nebo odpolední svačinu ráno do 8,00 hodin. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována. První den nepřítomnosti dítěte je možnost odebrat oběd do jídlonosičů v době od 10,45 do 11,15. Nevyzvednuté jídlo je rozděleno mezi přítomné děti.

Časový rozvrh denních činností

Příchod dětí je důležitý do 08,00 hodin ráno – pro nerušené dodržování rozvrhu dne

Spontánní aktivity

06.00 – 08.00 příchod dětí, hry dle vlastního výběru, spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, příprava předškoláků na školu, preventivní logopedické činnosti, spontánní pohybové aktivity

Organizované činnosti, pohybové aktivity

08.00 – 09.30 zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, hudbou, psychomotorické hry, pohybové chvilky, individuální práce, vzdělávací činnosti, pohybové hry – aktuální zařazení situačních her v souladu s ostatními činnostmi tak, aby byla respektována potřeba pohybu. Tvůrčí a vzdělávací činnosti vychází z nabídky třídních programů tvořených dle integrovaných bloků ŠVP PV.                                                                 

Pobyt venku

09.30 – 11.30 využíváme především zahradu, /v letních měsících pobyt také odpoledne v časovém rozsahu 1 – 1,5 hod./, vycházky do okolí MŠ

Stravování

08.00 – 08.45 preferujeme postupnou dopolední svačinu – děti si volí čas jídla, obsluhují se samy /pod dohledem pedagoga/, berou si porci podle chuti, uklízejí si nádobí

11.45 – 12.30 oběd – děti si určují množství jídla, uklízí si nádobí, učí se stolovat, 12,15 – 12,30 si rodiče vyzvednou děti, které odchází po obědě

Odpolední odpočinek

12.30 – 14.00 vychází z individuálních potřeb dětí (děti, které nespí se mohou věnovat klidným činnostem na lehátku nebo mohou vstát a věnovat se nabízeným činnostem ve třídě – prohlížení časopisů, kreslení, výukovým programům na PC, přípravě na školu apod.) Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku . Předškoláci mají od II. pololetí zkrácenou dobu odpočinku.

Odpolední svačina

14.00 – 14.15 po odpolední svačině se děti rozchází od 14,15 hodin

14.15 – 16,00 odpolední vzdělávací činnosti a volné hry do rozchodu dětí

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!