Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Vzdělávání dětí

Vzdělávací aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí. Zvolené formy práce představují komplexní působení na dítě a rozvíjí jeho individuální potenciál

Vzdělávací obsah je rozpracovaný do šesti integrovaných bloků.

Každý integrovaný blok obsahuje charakteristiku hlavního smyslu, příležitosti, se kterými se děti setkají, záměry jednotlivého bloku, činnostní nabídku a výstupy, kterých by děti měly dosáhnout zpravidla na konci předškolního období.

  • Děti se učí novým dovednostem a poznatkům na základě přímých prožitků
  • Získávají vzorce žádoucího chování, budují si pozitivní vztahy s dětmi i dospělými
  • Zdokonalují se v práci na počítači díky výukovým programům pro předškolní děti
  • Dramatickou činností získávají spontánní zkušenosti
  • Poznávají relaxační, improvizační a odpočinkové formy s hudebním doprovodem
  • Pomocí hry s loutkami si tvoří představu jak řešit sociální a emoční problémy
  • Rozvíjí své komunikační dovednosti, schopnost diskuse
  • Děti s povinnou předškolní docházkou se zvolna připravují na vstup do školy
  • Získávají povědomí o přírodě, společnosti a každodenním životě

Názvy integrovaných bloků:

1) KDYŽ JSI KAMARÁD, TAK POJĎ SI SE MNOU HRÁT

2) PODZIM KLEPE NA DVEŘE, VE STRAKATÉ ZÁSTĚŘE

3) SVĚTEM LETÍ NOVINA, ŽE VÁNOČNÍ ČAS ZAČÍNÁ

4) JEDNA VLOČKA ZA DRUHOU, PROHÁNÍ SE OBLOHOU

5) JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA A PROBOUZÍ ZVÍŘÁTKA

6) VEZMI KOLO, RAKETU, PROJEĎ CELOU PLANETU

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!