Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O nás

Mateřská škola Seifertova je umístěna v klidné lokalitě nedaleko městského centra v komplexu budov – naší MŠ U Skřítků, společně ve stejném areálu MŠ Jeslenka a přes ulici ZŠ Seifertova.Logo MŠ U Skřítků

 • Budova školy je po celkové rekonstrukci. Při výběru vybavení interiérů a hraček bylo použito většinou přírodních materiálů.
 • MŠ je obklopena velkou účelně zařízenou zahradou se vzrostlou zelení. V okolí MŠ nabízí rozmanité vycházky do přírody  a oddychové zóny „ Skalka“.
 • Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí a s vlastní školní jídelnou.
 • Pracuje zde 8 kvalifikovaných pedagogických pracovníků a 7 provozních zaměstnanců.
 • Zápis na školní rok probíhá obvykle v květnu a rodičovská veřejnost je o jeho datu informována v tisku, na webových stránkách nebo vývěskami u vchodových dveří do budovy MŠ.

Pedagogický kolektiv MŠ

 • Třída „Trpaslíci“ –  p. uč. Bc. Natálie Krchňavá, Martina Zoderová, DiS.
 • Třída „Rarášci“  –  p. uč. Dana Farková,  Bc. Dana Pečínková, DiS. 
 • Třída „Permoníci“ – p. uč. Bc. Lenka Daňková, Lukáš Milichovský
 • Třída „Hastrmánci“  – p. uč. Jana Křivánková, Lucie Smolíková 

Provozní zaměstnanci

 • vedoucí školní jídelny - Gabriela Kratochvílová
 • vedoucí kuchařka – Hana Česneková
 • kuchařka – Kateřina Drápelová
 • pomocná kuchařka – Markéta Paulíčková
 • školnice – Marie Kochová
 • uklízečka – Jiřina Hrbáčová
 • údržbář – Mgr. Zdeněk Nápravník

MŠ „U Skřítků“ Seifertova 6  ve svém vzdělávacím programu nabízí:

 • Předškolní třída, logopedická prevence, rozvoj funkčních gramotností 
 • Sezónní sportovní aktivity – podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu. 
 • Projekt „Žijeme zdravě“ – zdravé stravování, podpora zájmu o zdraví, přírodu a polytechnické dovednosti 
 • Projekt “Kniha je přítel” – pravidelné předčítání, vedení dětí ke čtenářství, knižní akce 
 • Projekt „Se Sokolem do života” – rozvoj pohybových dovedností. 
 • Společné aktivity a tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi.
 • Vlastní keramická dílna, dodržování lidových tradic, využívání digitálních pomůcek
 • Rodiče jsou vítanými partnery mateřské školy.
 • Rodičům je umožněn vstup do MŠ kdykoli během dne, mohou se účastnit některých aktivit, pokud to epidemiologická opatření dovolí.
 • Podrobně zpracovaný Školní vzdělávací program je k dispozici volně k nahlédnutí v MŠ.

Fotogalerie

Cíl projektu:
Kniha je přítel

 • Vést děti ke čtenářství
 • Vést děti k povědomí, že kniha přináší radost a je zdrojem poznání
 • Pozitivně ovlivňovat děti a jejich rodiče, aby četli a kniha se stala součástí jejich života

Aktivity školy:

 • Naše mateřská škola se pravidelně zapojuje v rámci projektu do kampaně Celé Česko čte dětem od roku 2016CČČD
 • V každé třídě se mohou rodiče, prarodiče i další přátelé školky nahlásit na předčítání dětem při odpočinku. Nebo jindy po domluvě s učiteli ve třídě.
 • Učitelé předčítájí dětem každý den při odpočinku 20-30 minut. Během témat využívají pro motivaci a hry dětí klasické pohádky a příběhy, ale i akutální dětskou literaturu.
 • Do školky chodí dětem předčítat a hrát divadlo žáci ze ZŠ Seifertova.
 • KnihoVozík inspirovaný KnihoBudkou naleznete v prvním patře u třídy Permoníci - Knihovozík - informace pro rodiče (198.8 kB)Knihovozík

Fotogalerie

CČČDCČČDCČČDCČČDCČČDCČČDCČČDCČČCČČD

Tipy na knihy k předčítání

Od roku 2020 se zapojujeme do projektu s Českou obcí sokolskou.

MŠ „U Skřítků“ se v letošním roce zapojila do projektu s Českou obcí sokolskou.

Cíl projektu:

 • Pohyb jako každodenní potřeba dětí“ – prostřednictvím motivačních a metodických materiálů od ČOS rozvíjet pohybovou gramotnost předškolních dětí

Aktivity školy:

V rámci projketu připravujeme dětem dostatek pohybových aktivit, které rozvíjejí jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Cílem je u dětí vytvářet pozitivní vztah k pohybu, sportu a zdarévmu životnímu stylu.

 • Trávíme s dětemi více času venku a přesouváme činnosti na školní zahradu a do okolí MŠ.
 • Spolupracujeme se ZŠ Seifertova při přípravě sportovních aktivity pro děti během roku.
 • Do sporotvních aktivit motivujeme i rodiče společně s jejich dětmi.

Aktuálně z MŠ:

Adventní bojovka se Sokolíkem Pepíkem Typ: PDF dokument, Velikost: 557.29 kB
Více informací zde: Aktuality

 

Sledujte aktivity Sokola i na FacebookuInstagramu a YouTube . Najdete zde různé aktivity, které můžete společně s dětmi dělat doma.

Fotogalerie

Sokolík Pepík Sokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolík PepíkSokolSokol

Cíl projektu:Žijeme zdravě

 • Vytvářet vztah k přírodě, orientovat se v přírodních zákonitostech
 • Vytvářet vztah k míst, kde žijeme
 • Porozumět přiměřeně věku dětí přírodě a získat dovednosti k jejímu zkoumání
 • Osvojovat si schopnosti pro řešení problémů a vnímat důležité věci pro život
 • Snažit se jednat ve prospěch životního prostředí

Aktivity školy:

ZDRAVÉ POTRAVINY

 • děti se učí poznávat základní složení a původ jídel, včetně jejich zařazování do jídelníčku „Příběhy jídla“
 • děti se učí chápat význam zdravého stravování pro zdraví člověka
 • společně se učíme některá jednoduchá jídla připravovat

PĚSTOVÁNÍ BYLIN, OVOCE A ZELENINY

 • každá třída má na školní zahradě truhlík pro pěstování bylin, zeleniny a květin
 • děti sází, pečují a sklízí výsledky svých pěstitelských aktivit
 • děti zapojujeme do jednoduchých zahradnických činností
 • děti seznamujeme s významem pěstování BIO potravin

POZNÁVÁME ŽIVOT NA FARMĚ ČI NA ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI SE ZVÍŘATY

 • každoročně navštěvujeme farmu nebo zemědělskou usedlost
 • děti se seznamují se zvířaty v jejich reálném prostředí
 • děti pozorují práci farmářů a chovatelů
 • děti poznávají život domácích a hospodářských zvířat a jejich mláďat

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • odebíráme suroviny a potraviny od místních dodavatelů z eko-hospodářství
 • vaříme bez aditiv a polotovarů
 • děti mají pocelý den pestrý pitný režim, bez přidaného cukru a sladidel

SPOLUPRÁCE S RODIČI

 • pořádáme společná odpoledne pro rodiči a děti s různou tématikou v oblasti ekologie a environmentální výchovy
 • během odpolední bývá k dispozici ochutnávka pokrmů ze školní jídleny
 • ve spolupráci s rodiči volíme zdravější verze malé pozornosti pro ostatní děti při oslavách jmenin a narozenin (sušené ovoce, čerstvé ovoce, ořechy, cereální dobrota apod.)

Fotogalerie

ŽZŽZŽZŽZŽZŽZŽZŽZŽZŽZŽZŽZŽZŽZŽZ

Články

Rodiče, vítáme vás na stránkách naší mateřské školy „U Skřítků“MŠ U Skřítků

Touto cestou bychom vám chtěli nabídnout zodpovězení nejčastějších otázek, které by vás mohly zajímat před nástupem do naší mateřské školy.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!