Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O nás

Naše MŠ

Mateřská škola Seifertova je umístěna v klidné lokalitě nedaleko městského centra v komplexu budov – naší MŠ U Skřítků, společně ve stejném areálu MŠ Jeslenka a přes ulici ZŠ Seifertova.

 • Budova školy je po celkové rekonstrukci. Při výběru vybavení interiérů a hraček bylo použito většinou přírodních materiálů.
 • MŠ je obklopena velkou účelně zařízenou zahradou se vzrostlou zelení. V okolí MŠ nabízí rozmanité vycházky do přírody  a oddychové zóny „ Skalka“.
 • Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí a s vlastní školní jídelnou.
 • Pracuje zde 8 kvalifikovaných pedagogických pracovníků a 7 provozních zaměstnanců.
 • Zápis na školní rok probíhá obvykle v květnu a rodičovská veřejnost je o jeho datu informována v tisku, na webových stránkách nebo vývěskami u vchodových dveří do budovy MŠ.

Pedagogický kolektiv MŠ

 • Třída „Trpaslíci“ –  p. uč. Bc. Natálie Krchňavá, Martina Rodová, Dis.
 • Třída „Rarášci“  –  p. uč. Dana Farková,  Bc. Dana Pečínková, Dis. 
 • Třída „Permoníci“ – p. uč. Bc. Lenka Daňková, Lukáš Milichovský
 • Třída „Hastrmánci“  – p. uč. Jana Křivánková, Lucie Smolíková 

Provozní zaměstnanci

 • vedoucí školní jídelny - Gabriela Kratochvílová
 • vedoucí kuchařka – Hana Česneková
 • kuchařka – Kateřina Drápelová
 • pomocná kuchařka – Markéta Paulíčková
 • školnice – Marie Kochová
 • uklízečka – Jiřina Hrbáčová
 • údržbář – Zdeněk Nápravník

Obsah vzdělávání

MŠ „U Skřítků“ Seifertova 6  ve svém vzdělávacím programu nabízí:

 • systematickou přípravu pro vstup dětí do ZŠ, podporujeme samostatnost dětí a rozvoj efektivní komunikace, zajišťujeme logopedickou prevenci, v MŠ funguje předškolní třída
 • sezónní aktivity – zaměřujeme se na podporu pohybových aktivit a zdravého životního stylu
 • zaměřujeme se na  zdravé stravování, seznamování dětí s pěstováním a původem potravin, podpora environmentální a polytechnické činnosti
 • projekt „Celé Česko čte dětem“ – pravidelné předčítání dětem v MŠ a vedení dětí ke čtenářství
 • společné aktivity a tvořivá odpoledne pro rodiče
 • účast na kulturních akcích, výtvarných soutěžích, vlastní keramická dílna, dodržování lidových tradic, oslavy svátků
 • projekt „Se Sokolem do života“ – program zaměřený na rozvoj pohybové gramotnosti u předškolních dětí
 • máme dlouholeté zkušenosti s dětmi z různého sociokulturního prostředí, ve spolupráci s odborníky také rozvíjíme u dětí cizinců český jazyk 
 • osobnost dítěte chápeme a respektujeme jako jedinečnou individualitu. Poskytujeme širokou nabídku vzdělávacích činností, které zohledňují zájem dětí, jejich schopnosti, individuální tempo aj. Průběh dne je koncipován tak, aby byla dodržena všechna zdravotní hlediska a respektována duševní hygiena dětí.
 • děti vedeme k rozvoji tvořivosti ve všech činnostech, k citlivému vnímání a prožívání přirozenou a hravou formou.

Spolupráce s rodinou

 • Rodiče jsou vítanými partnery mateřské školy.
 • Rodičům je umožněn vstup do MŠ kdykoli během dne, mohou se účastnit některých aktivit, pokud to epidemiologická opatření dovolí.
 • Podrobně zpracovaný Školní vzdělávací program je k dispozici volně k nahlédnutí v MŠ.

Fotogalerie

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!